Absolventi

Fulbrightův program v České republice dosud podpořil více než 800 českých a téměř 700 amerických občanů.

Česká asociace Fulbrightova programu

Česká asociace Fulbrightova programu (ČAFP), založená v roce 1996, je sdružením osob, které absolvovaly Fulbrightův program nebo jiný z programů organizovaných Fulbrightovou komisí resp. dříve velvyslanectvím USA v Praze. Cílem ČAFP je dále podpořit rozvoj kontaktů mezi univerzitami a akademickými institucemi v ČR a USA.

ČAFP se zaměřuje na následující úkoly:

 • Spolupráce s Fulbrightovou komisí, včetně poskytování odborných konzultací a podílení se na profilaci vzájemných styků v rámci Fulbrightova programu.
 • Udržování kontaktů a informovanosti členů navzájem i účastníků Fulbrightova programu v obou zemích.
 • Organizování či spoluorganizování konferencí, seminářů, projektů a společenských akcí, které budou přispívat k rozvoji kontaktů mezi univerzitami a akademickými institucemi v obou zemích.
 • Spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí.
 • Propagace Fulbrightova programu.

Řádnými členy ČAFP mohou být pouze fyzické osoby. Nejvyšším orgánem ČAFP je valná hromada, kterou tvoří všichni členové ČAFP. Výkonným orgánem ČAFP je výbor. Podrobnosti fungování ČAFP upravují stanovy.

Alumni Roundtables

Smyslem pravidelných setkání absolventů Fulbrightova programu "Alumni Roundtables" je umožnit současným či bývalým studentům, učitelům a vědcům, kteří se zúčastnili některého z Fulbrightových programů, otevřeně diskutovat v neformální atmosféře o důležitých tématech života společnosti a hledat možná řešení.

Zápisy z jednotlivých diskuzí:

State Alumni: Globální online komunita stipendistů a absolventů

State Alumni je globální komunita účastníků a absolventů stipendií sponzorovaných ze strany U.S. State Department, včetně Fulbrightova programu

Tato interaktivní, dynamická, heslem chráněná stránka nabízí absolventům prostor pro navazování kontaktů, sdílení svých myšlenek i příběhů (např. prostřednictvím živé diskuze "Q&A Live") a bezplatný přístup k hodnotným zdrojům informací týkajících se grantů, pracovních míst a výzkumných databází.

Fulbrightovská komunita v rámci webu State Alumni svádí dohromady současné stipendisty s absolventy a tím vytváří a podporuje síť celosvětových profesních kontaktů a je dalším přínosem pro účastníky programu.

Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF)

Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) nabízí absolventům programů sponzorovaných americkou vládou příležitost zaměřit se na řešení globálních problémů na místní, národní, regionální nebo mezinárodní úrovni.

Žádosti se mohou týkat následujících kategorií nebo jejich kombinací:

 • Demokracie a lidská práva
 • Ekonomické příležitosti a prosperita
 • Potravinová bezpečnost
 • Zlepšování životního prostředí
 • Posílení žen
 • Zdraví ve světě
 • Podpora marginalizovaných komunit

Zájemcům o podporu se doporučuje využít komunitu a stránku State Alumni k získání spolupracovníků, mentorů, případně diskuzi o návrzích projektů. Členové této globální skupiny absolventů mohou získat a nabídnout cenné rady, jak projekty zlepšit.

Fulbright Association

Fulbright Association je soukromá nezisková členská organizace absolventů a příznivců Fulbrightova programu, která pečuje o mezinárodní porozumění získáváním celosvětové podpory pro Fulbrightův program, další obohacování zkušeností z tohoto programu a umožňování a ulehčování komunikace mezi absolventy a současnými účastníky.