2.3. 2017
Získejte základní přehled o možnostech studia v USA, jeho plánování, o typech škol a programů, postupu při výběru školy, průběhu a filozofii přijímací

16.3. 2017
Seminář Poradenského centra pokrývá důležité otázky zvládnutí studia v USA z finanční stránky.