28.3. 2017
Ve spolupráci s InfoUSA při Moravské zemské knihovně nabízíme všem zájemcům z Brna a okolí informační seminář věnovaný stipendiím pro studium na

30.3. 2017
Na semináři se dozvíte, jak vypadají americké přijímací zkoušky jako jsou ACT, SAT, GRE nebo GMAT, jak se na ně úspěšně připravit a kdy a jak je složi

13.4. 2017
V USA jsou tisíce velmi různých vysokých škol, takže nabídka je opravdu široká a pestrá.

27.4. 2017
Seminář seznamuje zájemce o složení americké standardizované jazykové zkoušky TOEFL s formátem tohoto testu, registračními a dalšími administrativními