28.9. 2016
Chcete se dozvědět víc o přijímacím řízení a studiu na amerických dvouletých community colleges, tedy jakýchsi "nižších vysokých školách", k

5.10. 2016
Ve spolupráci s InfoUSA při Moravské zemské knihovně nabízíme všem zájemcům z Brna a okolí informační seminář věnovaný stipendiím pro studium na

6.10. 2016
Poslechněte si zkušenosti absolventů Fulbrightova stipendií v rámci Mobilitního týdne Masarykovy univerzity!

6.10. 2016
Kvalitní přihláška je jedním ze základních předpokladů pro úspěšné přijetí na univerzitu v USA.

12.10. 2016
Akademičtí pracovníci Masarykovy univerzity a spřízněných výzkumných center budou mít možnost seznámit se blíže s Fulbrightovými stipendii pro vědce a

13.10. 2016
Získejte základní přehled o možnostech studia v USA, jeho plánování, o typech škol a programů, postupu při výběru školy, průběhu přijímacího řízení a

20.10. 2016
Seminář seznamuje zájemce o složení americké standardizované jazykové zkoušky TOEFL s formátem tohoto testu, registračními a dalšími administrativními