Fulbrightova komise mění finanční podmínky studentského stipendia
20.6. 2011

Fulbrightova komise mění finanční podmínky podpory v rámci Fulbrightova stipendia pro postgraduální studium. I nadále bude program po dobu jednoho akademického roku všem úspěšným žadatelům hradit plně životní náklady pobytu v USA, pojištění a zpáteční letenku. V kategorii "degree", tedy u těch, kteří chtějí v USA získat titul, bude maximální přípěvek na školné 15 tisíc USD. U kategorií "non-degree" již Fulbrightova komise nebude školné a poplatky hradit vůbec. Stejné omezení se týká také případných poplatků, jež si některé americké školy účtují u kategorie "visiting student researcher".

Nové nastavení programu je platné od akademického roku 2012-13, týká se proto již uchazečů, kteří si podávají přihlášku k letošní uzávěrce 1. září 2011.