O nás

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických s cílem podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.
 

Mezi další dlouhodobé cíle Fulbrightovy komise patří rovněž zvyšování odbornosti v jednotlivých oborech a podchycování nových oborů, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich dalšímu rozvoji, podpora vynikajících osobností, zřizování programů, na jejichž financování se podílí zúčastněné instituce, prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu v USA a zvyšování prestiže programů.

Financování

Na financování Fulbrightova programu a práce komise se spolupodílí obě vlády zhruba rovným dílem.

Aktivity

Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je administrace vládních stipendií, případně dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA. Správa programů zahrnuje jak aktivity spojené s výběrovým řízením, tak pobytem stipendistů.

Fulbrightova komise zároveň prostřednictvím svého Poradenského centra patřícího do oficiální informační sítě EducationUSA poskytuje všem zájemcům komplexní, nezkreslené a aktuálních informace o možnostech studia v USA a bezplatné poradenství. Centrum rovněž slouží jako zdroj informací pro americké zájemce o studium či výzkum v České republice a asistuje také zástupcům amerických škol a vzdělávacích organizací.

Vedení

Komise je řízena Správní radou. Ta se skládá z pěti amerických a pěti českých zástupců.

V čele Fulbrightovy komise stojí výkonná ředitelka.

Organizační struktura

Kancelář komise se skládá z

  • vedení
  • sekretariátu
  • programové části
  • poradenského centra
  • finančního oddělení

Výroční zpráva

Roční zpráva příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT podle zákona č. 561/2004 Sb. č. 218/2000 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 323/2005 Sb.