Otevíráme kurz připravující romské studenty na studium v USA
3.2. 2017

Studium v USA je otevřeno i romským studentům. Proto ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně otevíráme na jaře přípravný kurz, jehož cílem je seznámit a připravit potenciální zájemce z řad romských studentů na možné studium v USA.

Přípravný kurz pro zájemce o studium v USA seznámí minoritní a sociálně znevýhodněné středoškolské a vysokoškolské studenty, především romského původu, a případně výchovné poradce a vzdělávací asistenty s možnostmi, které minoritním studentům nabízí americký vzdělávací systém. Zájemci budou seznámeni s postupem kroků, jak celý přijímací proces amerických vysokých škol úspěšně zvládnout, od výběru škol přes přípravu přihlášky po zajištění financování a stipendií.

Cílem kurzu je napomoci překonat ať už reálné, nebo domnělé bariéry, které minoritní a znevýhodněné studenty odrazují od studia v USA a v zahraničí obecně, a zvýšit diverzitu zastoupení studentů se zahraniční akademickou zkušeností.

Kurz je bezplatný a využívá expertních znalostí pracovníků poradenských služeb oficiální americké informační sítě Education USA.

Zájemci musí být studenti nebo absolventi střední školy, mohou to být studenti od 16 let výše. Dále pak vysokoškolští studenti, případně studenti, kteří již ukončili studium. Všichni zájemci musí být romského původu.

Kurz bude probíhat 1x za měsíc v sobotní termíny, konkrétně 25. 2., 25. 3. a 29. 4. 2017 od 9 do 16 hodin.

Zájemci se mohou hlásit od 9. 1. do 25 .2. 2017 na Katedře sociální pedagogiky PdF MU, u Kateřiny Štěpařové, na email: katkasteparova@seznam.cz, případně na telefonním čísle 549 49 5407.

fulbright