Pracovní stáže

Mladí lidé, studenti denního studia českých škol i čerství absolventi, kteří mají zájem o získání pracovních zkušeností ve Spojených státech, mohou využít programů Exchange Visitors, které umožňují v USA absolvovat brigádu nebo pracovní stáž v oboru.

 

Pracovní programy pro mladé nespadají pod pracovní vízum (kategorie H), které je prakticky nemožné získat, pokud si zaměstnavatel pracovníka složitou procedurou nevyžádá, ani pod vízum studentské (kateogrie F), ale fungují v rámci speciálního víza pro kulturní a vzdělávací výměny (kategorie J: Exchange Visitor Program).

Vízum J-1 nelze získat samostatně. Student si musí najít tzv. vízového sponzora - americkou organizaci, která má oprávnění od americké vlády tento typ programů za přísně specifikovaných podmínek administrovat, za což může od studentů vybírat poplatek. V České republice tyto americké organizace obvykle zastupují agenti - agentury, které účast v programu zprostředkovávají.

Jaké kategorie programů existují?


Camp Councelor: Studenti působí po dobu maximálně čtyř měsíců jako vedoucí na amerických letních táborech nebo jsou zaměstnáni jako pracovníci v kuchyni, údržbě apod. Program je určen pro mladé lidi od 18 let, v případě kategorie táborový vedoucí nemusí být studenty VŠ nebo VOŠ, do programu se tedy mohou přihlásit dokonce ještě jako středoškoláci.

Summer Work&Travel: W&T je prakticky programem letních brigád pro studenty denního studia VŠ nebo VOŠ. Studenti obvykle vykonávají nekvalifikované či málo kvalifikované práce, např. v zábavním parku, letoviscích, restauracích, národních parcích apod., ale program není omezen pouze na ně, což není příliš známo. Student totiž v rámci tohoto programu může absolvovat také letní stáž ve firmě či organizaci, např. právnické či architektonické kanceláři, výzkumném centru, vydavatelství a médiích, reklamě, softwarové firmě atd., pokud ovšem doba jeho stáže, stejně jako u nekvalifikovaných prací, nepřekročí stanovené čtyři měsíce v rámci letních prázdnin. Letní práce může být neplacená i placená - vždy záleží na dohodě se "zaměstnavatelem".

Intern: Kategorie Intern umožňuje studentům vysokých škol a čerstvým absolventům (stáž musí začít do 12 měsíců po skončení studia) až roční stáže ve studovaném oboru. Místo si uchazeč musí obvykle najít a zařídit sám. Na sponzorskou organizaci se obrací až s příslibem stáže od zaměstnavatele. Doba trvání postgraduální stáže nesmí překročit 12 měsíců. Stáž může být neplacená i placená - záleží na dohodě se "zaměstnavatelem". Výborný přehled o této kategorii včetně užitečných rad pro zájemce najdete na webu Alliance for International Educational and Cultural Exchange.

Trainee: Program Trainee umožňuje absolventům a mladým "profesionálům" s pomaturitním vzděláním až 18-ti měsíční stáž v absolvovaném oboru studia. Podobně jako v kategorii Intern si uchazeč musí místo obvykle najít a zařídit sám (např. pomoci mohou online vyhledávače stáží, které najdete zde, sponzorské organizace totiž nabízejí "placement service" jen velmi zřídka a vždy za poplatek). Na sponzorskou organizaci se obrací až s příslibem stáže od zaměstnavatele. Doba trvání postgraduální stáže nesmí překročit 18 měsíců. Stáž může být neplacená i placená - záleží na dohodě se "zaměstnavatelem".

Au Pair a EduCare: Mezi programy J víza patří také Au Pair, který umožňuje mladým lidem mezi 18 a 26 lety věku až 12-ti měsíční pobyt v USA jako opatrovatelé dětí (max. 10 hodin denně a 45 hodin týdně) a za tuto službu musí dostávat plat. Au Pair musí také navštěvovat kurzy (i jazykové) na college, na což dostávají zvláštní příspěvek. Jako chůvy mohou v USA pracovat také muži. EduCare je v podstatě méně náročnou variantou programu AuPair. Program je zaměřen na hlídání dětí školního věku mimo čas školy, a to max. 10 hodin denně a 30 hodin týdně). Plat u EduCare je nižší, ovšem rodina přispívá více na vzdělávací kurzy.

Teacher: Kategorie Teacher umožňuje kvalifikovaným zahraničním učitelům učit na americké základní nebo střední škole, a to až po dobu tří let.

Alien Physician: Kategorie Alien Physician zahrnuje speciální program určený absolvenům medicíny. Pro více informací k tomuto programu je třeba se obracet na Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG).

Kam se obracet?

Studentům, kteří mají zájem o účast ve výše uvedených programech, doporučujeme obrátit se s dotazy na detaily jednotlivých programů přímo na autorizovaného vízového sponzora - organizace a agentury, které tyto programy zprostředkovávají. Řada sponzorů je rovněž členem Alliance for International Educational and Cultural Exchange.

Několik málo amerických sponzorů má zastoupení v České republice, zájemci se ale nemusí omezovat pouze na ně a mohou se obracet přímo na americké programy a tím si výrazně rozšířit spektrum možností a nabídek.

Některé programy jsou ovšem určeny speciálně pro určité obory (např. technické obory, zemědělství a lesnictví apod.).

Vybrané odkazy