Přední české univerzity otevírají brány americkým expertům
7.1. 2013

Univerzita Karlova a České vysoké učení technické získávají nový silný nástroj pro hostování významných amerických vědců a přednášejících na svých vybraných pracovištích. V úterý 8. ledna 2013 podepsali zástupci těchto předních českých univerzit s Fulbrightovou komisí smlouvu o zapojení do programu Fulbright Distinguished Chair a připojili se tak k Masarykově univerzitě, kde tento prestižní program funguje již od roku 2009.

Fulbright Distinguished Chair je speciální kategorií vládních Fulbrightových stipendií. Pobyt předních amerických akademiků v rámci tohoto programu financuje kromě české a americké vlády také samotná česká hostitelská instituce. Jedná se o výjimečný program už jen tím, že na celém světě je zatím pouze 33 takových pozic.

„Distinguished Chair na Matematicko-fyzikální fakultě UK bude otevřen pro americké vědce v oborech matematika, informatika a fyzika, zatímco na Elektrotechnické fakultě ČVUT by rádi přivítali amerického experta v oborech silnoproudá elektrotechnika a energetika,“upřesňuje využití programu jeho koordinátorka Hana Rambousková. Na Masarykově univerzitě působí Fulbright Distinguished Chair na Fakultě sociálních studií.

Smlouvu s Fulbrightovou komisí podepsali rektor UK Václav Hampl aděkan MFF UK Jan Kratochvíl, rektor ČVUT Václav Havlíček a děkan FEL ČVUT Pavel Ripka. Slavnostnímu ceremoniálu se připojili také velvyslanec USA v České republice Norman Eisen a náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školy Tomáš Hruda. Správní rada Fulbrightovy komise vyslovila svůj souhlas s novými smlouvami již 11. prosince 2012.

První američtí stipendisté by v rámci nových smluv měli do České republiky přicestovat v roce 2014.