Pro pracovníky s praxí

Fulbrightova stipendia pomáhají také perspektivním pracovníkům uprostřed profesní dráhy ve státní správě nebo neziskovém sektoru, aby si dále rozšířili svou odbornost nebo získali zkušenosti s fungováním obdobných organizací v USA.
 

Obvyklým předpokladem pro účast v těchto programech je kromě dokončené vysoké školy také praxe.

Při administraci těchto programů spolupracujeme s americkou organizací Institute of International Education.