Pro vědce a VŠ pedagogy


Čeští vědci a vysokoškolští pedagogové mohou získat u Fulbrightovy komise finanční podporu pro své výzkumné pobyty nebo výuku na amerických univerzitách.


Obvyklým předpokladem pro účast v těchto programech je dosažený titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent.

Programy pro vědce a přednášející jsou administrovány ve spolupráci s americkou organizací Council for International Exchange of Scholars.

Pravidlo jedné přihlášky

Od roku 2015 platí nové pravidlo týkající se přihlášek do našich programů. Uchazeč si může v jednom akademickém roce podat pouze jednu přihlášku do našich programů. Nelze tak tedy, jako tomu bylo dříve, podat přihlášku např. ve Fulbrightově programu pro vědce a přednášející a následně také žádat o Fulbright-Masarykovo stipendium či požádat o studentské stipendium a následně o Fulbright-Masarykovo stipendium.

Pro úplnost dodáváme, že toto nové pravidlo nijak neomezuje možnost v případě neúspěchu v jednom roce podat si přihlášku ve stejném či jiném programu v roce následujícím. Pravidlo jedné přihlášky se totiž vztahuje pouze na jedno výběrové období.

V každém případě toto omezení zvyšuje důležitost konzultace plánů s námi před samotným podáním přihlášky.