Studium v USA

Spojené státy jsou nejoblíbenější akademickou destinací pro studenty z celého světa. Na amerických vysokých školách jich studuje přes milión, z toho přes 700 z České republiky. S naší pomocí se můžete stát jedním z nich!


Proč bych měl jít studovat právě do USA?

 1. Kvalita a prestiž studia na nejlepších světových univerzitách.
 2. Špičková věda a výzkum.
 3. Výuka rozvíjející kritické myšlení a schopnost samostatné práce.
 4. Flexibilita studijních programů umožňující interdisciplinární přístup.
 5. Bohatá nabídka studentských aktivit přímo na kampusu školy.
 6. Úroveň materiálního vybavení univerzit.
 7. Možnost získat vysoká stipendia přímo od škol.
 8. Rozsah asistenčních služeb pro studenty.
 9. Kulturní rozmanitost americké společnosti a vstřícnost k cizincům.
 10. Získání globální kariérní perspektivy a kontaktů.

Co mám dělat, pokud chci v USA studovat?

Jestliže jste rozhodnuti to zkusit, doporučujeme postupovat v následujících krocích, které se ale časově mohou překrývat. Celý proces je časově náročný, takže začněte včas, ideálně až rok a půl před plánovaným začátkem studia:

 1. Prozkoumejte své možnosti (leden - srpen)
  • Ujasněte si, kdo jste, jaké máte priority, cíle, představy a předpoklady, včetně finančních (viz bod 3.).
  • Prozkoumejte typy a nabídky škol a programů.
  • Seznamte se s nejběžnějšími požadavky a přijímacími zkouškami.
  • Vyhledejte si pro vás nejvhodnější školy.
  • Připravujte se na nejběžněji požadované přijímací zkoušky, případně je na jaře i poprvé složte.
 2. Připravte a odešlete přihlášky (srpen - leden)
  • Seznamte se s požadavky vybraných institucí.
  • Složte všechny požadované standardizované přijímací zkoušky.
  • Připravte a zkompletujte formulář přihlášky a další vyžadované dokumenty (eseje, motivační dopisy, doporučení apod.).
  • Odešlete přihlášky do uzávěrky stanovené školou.
 3. Zajistěte financování (březen - únor)
  • Udělejte si podrobnou analýzu svých vlastních finančních možností.
  • Zjistěte si výši studijních a životních nákladů a sestavte si rozpočet.
  • Zjistěte si možnosti stipendií, včetně jejich výše, uzávěrek a požadavků.
  • Připravte formuláře a vyžadované podklady pro žádosti o finanční podporu.
  • Odešlete žádosti a podklady do stanovených uzávěrek.
 4. Požádejte o vízum (květen - červenec)
  • V případě přijetí na více škol potvrďte nástup vybrané škole.
  • Ostatní školy o svém rozhodnutí informujte.
  • Dodejte škole všechna potvrzení nutná k vystavení formuláře I-20.
  • Po získání I-20 zaplaťte poplatek SEVIS a standardní procedurou si požádejte na americkém velvyslanectví o studentské vízum .
 5. Připravte se na odlet a pobyt v USA (květen - srpen)
  • Seznamte se s prostředím a kulturními zvyklosti v USA.
  • Zajistěte si zdravotní pojištění v USA a zorganizujte zdravotní a sociální pojištění v ČR.
  • Naplánujte cestu a zajistěte si letenku.
  • Sbalte se a naplánujte první dny života v USA včetně ubytování a financí.
  • Po příletu kontaktujte školní kancelář pro zahraniční studenty a zúčastněte se orientace.

Krok za krokem vás celým procesem interaktivně provede stránka:;

Kdo mi pomůže celý proces zvládnout?

Dobrým zdrojem pomoci je dnes Internet. Brzy ale zjistíte, že informací je tolik, že budete potřebovat kvalifikovaného a zkušeného průvodce.

Z toho důvodu všem zájemcům o studium v USA nabízí Fulbrightova komise bezplatné individuální a skupinové poradenství prostřednictvím svého  Poradenského centra patřícího do oficiální informační sítě EducationUSA.

Ideální je, pokud kontaktujete přímo studijního poradce a domluvíte si osobní konzultaci. Stačí doplnit předpřipravený e-mail v následujícím odkazu.

Na studijního poradce se můžete obracet v každé fázi procesu, od plánování po přípravu na život v USA.  

Jak mohu získávat nejaktuálnější informace a nabídky?

Zájemcům nabízíme několik možností, jak být průběžně informováni o aktuálních novinkách týkajících se studia v USA, nabídkách stipendií a zajímavých programů nebo akcí.

Často kladené dotazy
 

Je studium na vysoké škole v USA i pro mě?
Pro studium v USA nejsou žádná administrativní omezení, teoreticky tak na amerických vysokých školách může studovat kdokoliv. Navíc v USA najdete celou širokou škálu škol, od elitních a extrémně výběrových až po takové, které přijímají každého zájemce. Zvládnou se dá i problém neznalosti jazyka, protože řada škol nabízí jazykové kurzy, někdy spojené i s podmíněných přijetím. Zásadním praktickým problémem tak zůstávají hlavně finance, protože na všech amerických vysokých školách se platí školné a je třeba také počítat s životními náklady. 

Na studium v USA nemám dostatek finančních prostředků, kde a jak mohu získat stipendia?
Stipendia lze získat ze dvou hlavních zdrojů, a to buď přímo od školy nebo od externích organizací a nadací. U řady amerických škol platí, že "cenovka", tedy uvedené náklady studia se mohou velmi lišit od toho, co studenti nakonec platí, a to právě kvůli stipendiím a různým jiným formám úlev, které škola uděluje. Náklady studia je proto třeba brát velmi relativně, nezáleží totiž pouze na tom, kolik škola "stojí", ale také zda, v jaké výši a za jakých podmínek uděluje stipendia, a také na tom, jestli jste schopni se na tuto podporu kvalifikovat. Podobně u externích organizací je třeba si zjistit, jaké jsou podmínky pro získání stipendia a jaká je jeho možná výše s ohledem na Vaše finanční potřeby.

Jaká je moje šance být přijat na prestižní americkou školu a získat vysoké stipendium?
Vaše šance jsou pouze ve Vašich rukou. Prestižní americké vysoké školu přijímají studenty a udělují stipendia podle atraktivity a vhodnosti studenta pro konkrétní prostředí té které školy. Přitažlivost a vhodnost studenta se posuzuje podle výsledků (studia, testů...), prokázeného talentu, aktivit a zájmů, ale také osobnostních charakteristik jako iniciativnost nebo vyspělost a v neposlední řadě podle toho, jak moc je takový typ studenta či jeho backgroundu pro školu vzácný. Při udělování stipendií platí princip "něco za něco", tedy, že čím více financí potřebuji, tím výjimečnější musím být. Z toho vyplývá, že získat velmi vysoká stipendia je velmi obtížné, získat nižší stipendia je snažší. Proto se musíte primárně zaměřit na to, zda škole máte co nabídnout. Máte např. výborné známky, vynikající výsledky z přijímacích zkoušek, jste aktivní ve škole i mimo ni, jste něčím zajímaví a výjimeční? Pokud ano, pak to šance výrazně zvyšuje.

Kdy bych měl studium na vysoké v USA začít řešit?
Americké školy posuzují "background uchazeče, takže na budoucím studiu v USA můžete pracovat dlouhodobě tím, že se budete dobře učit, budete aktivní a budete zlepšovat svou angličtinu, např. v tomto jazyce i hodně číst a psát. Konkrétní kroky od výběru školy, přes skládání přijímacích zkoušek a přípravu přihlásky byste měli začít řešit ideálně dva roky až rok půl před plánovaným zahájením studia, tedy v předposledním ročníku současného studia. Dá se to stihnout, i když začnete později, ale bude toho pak moc najednou a také už budete mít uzavřené některé stipendijní možnosti. Nejzažší termín, kdy se na dá na všem začít pracovat, je zhruba rok před plánovaným zahájením studia, takže určitě nejpozději na začátku posledního ročníku předchozího stupně studia.

Vybrané odkazy