22.5. 2017
Svoboda slova a výchova na českých a amerických školách

Cílem semináře je společně se zamyslet nad tím, zda může a má škola vychovávat, jaká je role vedení školy, učitele, výchovných poradců a dalších osob či institucí. Má svoboda slova ve škole nějaké hranice? Kdo tyto hranice určuje a co může škola dělat, pokud někdo tyto hranice překročí?

V úvodu semináře představíme i pohled amerických asistentů ve výuce angličtiny na české střední školy a několik příkladů, které ilustrují rozdílné přístupy škol k řešení krizových situací.

Program semináře

 • Úvodní slovo
  Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise
   
 • Prezentace modelových situací
  Andrea Semancová a Kristýna Džmuráňová, Fulbrightova komise

   
 • Reakce panelistů
  Jana Straková, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Paed FF UK

  Kristýna Baumová a/nebo Hana Lukešová - Magdaléna, o.p.s.
  Miroslav Houska, výchovný poradce, SŠ

   
 • Diskuze a zkušenosti účastníků

Počet účastníků je omezen. Zájemce prosíme o registraci na e-mailu fulbright@fulbright.cz nebo telefonicky: 222 718 452.

Na požádání rádi vystavíme potvrzení o účasti na semináři.