TOEFL

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je mezinárodně uznávaná americká standardizovaná jazyková zkouška, kterou vytvořila a nabízí americká testovací organizace Educational Testing Service (ETS) primárně za účelem ohodnotit úroveň znalostí anglického jazyka u uchazečů o studium v angličtině, u nichž není angličtina rodným jazykem.
 

Zkouška je určena hlavně studentům se střední a vyšší pokročilostí úrovně B1 až C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Detailní informace o testu najdete na oficiálních stránkách ETS.

VÝHRADA: Fulbrightova komise není v žádném institucionálním ani smluvním spojení s ETS. Tyto stránky a informace Fulbrightovy komise slouží studentům pouze pro lepší orientaci v testování amerických zkoušek. Veškerou odpovědnost za testování a s ním spojené procedury (registrace, placení, samotný průběh testu, vyhodnocení zkoušek a zasílání výsledků) nese ETS.

Obsah zkoušky

V České republice se testuje pouze verze TOEFL iBT (Internet-Based Testing).

TOEFL iBT ověřuje a hodnotí všechny čtyři jazykové dovednosti nutné pro efektivní komunikaci: čtení, poslech, mluvení a psaní. Má proto čtyři samostatné sekce Reading, Listening, Speaking a Writing. Součástí sekcí Speaking a Writing jsou ovšem také tzv. Integrated Tasks, tedy úkoly kombinující dovenosti (čtení, poslech, mluvení, resp. čtení, poslech, psaní).

Fulbrightova komise pravidelně nabízí semináře, na kterých je zkouška TOEFL iBT detailně představována.

Forma zkoušky

TOEFL iBT se testuje na počítači vybaveném sluchátky a mikrofonem a připojeném k Internetu v certifikovaných testovacích centrech, obvykle počítačových učebnách. Testovaný buď vybírá z několika (zpravidla čtyř) možností odpovědí, z nichž jen jedna je správná, nebo informace třídí, případně odpovídá ústně do mikrofonu resp. písemně prostřednictvím klávesnice.

Termíny testování

TOEFL iBT se testuje ve stanovených termínech zveřejňovaných průběžně až na čtyři měsíce dopředu. Obvykle je vypsáno několik termínů každý měsíc, ovšem ne ve všech centrech se testuje ve všech termínech.

Seznam volných termínu je aktualizován každých 24 hodin. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že termíny se naplňují průběžně, ale seznam je aktualizován denně, nemusí být všechny uvedené termíny již k dispozici. Okamžitý stav zjistíte v online registračním systému, ovšem až po přihlášení se. Termíny uvedené v online registraci jsou vždy pouze ty volné.

Testovací centra

Testování probíhá v několika testovacích centrech v Praze a v jednom v Ostravě.

Praha

Ostrava

Pokud byste potřebovali složit TOEFL ve verzi iBT a v Praze nebo v Ostravě nebyl termín nebo již nebylo místo, je zde ještě možnost nechat se otestovat v jiných centrech mimo republiku - nejblíže v Bratislavě, Trenčíně, Vídni, Berlíně nebo Mnichově. Aktuální seznam otevřených testovacích center a termínů po celém světě najdete na oficiálních stránkách.

Cena zkoušky

  • 245 USD

Registrace a placení

Na zkoušku je vždy nutné se registrovat předem. Poplatek za test se platí při registraci. Registrovat se a platit nelze přímo v ČR, a to ani u Fulbrightovy komise, ani v testovacím centru. Zájemci o složení testu se musí registrovat a zaplatit přímo u americké testovací organizace ETS jedním z předepsaných způsobů a dostatečně včas.

Registrovat se lze třemi základními metodami: online, telefonem a poštou (detaily viz níže).

Za včasnou je považována registrace online nebo telefonem minimálně sedm dní před testovacím termínem (den testu se nepočítá!). V případě volné kapacity ETS nabízí také možnost tzv. pozdní registrace (late registration) tři dny před termínem, ovšem tato registrace je s příplatkem 35 dolarů. V případě registrace poštou musí být registrační formulář doručen do Regionálního registračního centra nejpozději čtyři týdny před testovacím termínem, je proto vhodné jej zaslat minimálně pět týdnů před termínem.

Online: Tento způsob registrace doporučujeme, protože se jedná o nejpohodlnější, nejrychlejší a nejlevnější způsob, uskutečnitelný přes oficiální stránky testu, ale možný pouze v případě, že můžete platit online pomocí platební karty nebo voucherem. V případě placení platební kartou je nutné mít aktivováno placení po Internetu (nejedná o internetové bankovnictví) a stanoven dostatečný limit pro Internetové platby. Pokud si nejste jisti, zda kartou platit po Internetu můžete, kontaktujte, prosím, banku, která kartu vydala.

V online systému si při registraci vytvoříte osobní účet, přes který lze rovněž po testu objednávat navazující služby jako např. zasílání výsledků na další vybrané instituce apod.

Online registračním systém je poměrně složitý. Proto jsme připravili průvodce, který provede kandidáta registrací krok za krokem. Průvodce online registrací v angličtině lze stáhnout ze stránek ETS.

Telefonem: Pokud můžete platit kartou (viz informace u online registrace) nebo platíte voucherem, lze se registrovat také telefonem přes Regionální registrační centrálu v Nizozemí na čísle 0031 320 239 540. Před hovorem si připravte informace podle registračního formuláře.

Poštou: Nejzdlouhavější a nejnákladnější způsob, ale jediný možný, pokud nemůžete nebo nechcete platit platební kartou.

Kompletně vyplněný a podepsaný registrační formulář, který je třeba odeslat do Regionální registrační centrály v Nizozemí na adresu:

Prometric
ATTN: PTC Registrations
PO Box 2024
8203AA - Lelystad
The Netherlands

K vyplněným registračním formulářům je třeba zároveň přiložit platbu. A to buď ve formě bankovního šeku v cizí měně nebo International Money Orderu (IMO). Šeky resp. IMO by měly být vystavené nejlépe v dolarech a splatné (ve prospěch) testovací organizaci ETS-TOEFL, Princeton, New Jersey, USA.

Den testu

Na testování se kandidát musí dostavit s platným identifikačním průkazem obsahujícím jméno, fotografii a podpis (občanský průkaz nového typu nebo pas) a potvrzením registrace.

Do centra je nutné přijít nejpozději 30 minut před uvedeným začátkem zkoušky.

Do testovací místnosti si student nesmí brát žádné pomůcky, ani jídlo a pití. Tužku a papír na poznámky obdrží na místě.

Při testu se používá klávesnice typu QWERTY.

Testování trvá až 4,5 hodiny s desetiminutovou přestávkou zhruba v polovině zkoušky.

Výsledky testu

Výsledkem zkoušky je celkové bodové skóre v rozmezí 0-120 bodů skládající se z podskóre za jednotlivé části v rozmezí 0-30. Mluvení a psaní je hodnoceno rovněž známkami, a to v rozmezí 0-4, resp. 0-5. Součástí výsledku je také písemné hodnocení výkonu.

Zkoušku tedy nelze nesložit. Každá jednotlivá instituce, která TOEFL akceptuje, si ovšem stanoví své vlastní minimální bodové hranice. Tyto limity se nejčastěji pohybuje od 60 do 100 bodů v závislosti na výběrovosti školy a náročnosti programu na znalost angličtiny.

Pokud jsou požadavky instituce vyjádřené starými rozmezími skóre z předchozích verzí zkoušky (PBT či CBT), lze najít odpovídající hodnotu u verze iBT podle převodní tabulky.

Zasílání výsledků

Výsledky jsou k nahlédnutí přes osobní online účet zhruba 10 dní od složení testu.

Další příjemce skóre, např. školy nebo stipendijní programy, kam se uchazeč hlásí, lze zadat (a měnit) do 22 hodin posledního dne před dnem zkoušky. Čtyři instituce zadané do této doby jsou v ceně zkoušky, za další zadané příjemce se již platí poplatek. Po zkoušce lze, opět za poplatek, přes osobní online účet nebo poštou objednávat zaslání dodatečných výpisů podle potřeby, a to po dobu následujících dvou let. Dva roky jsou tak považovány za dobu platnosti zkoušky.

Pokud při registraci vyberete zaslání papírového výpisu skóre, do 15 dnů je tištěný výpis odeslán poštou na adresu kandidáta. Doba doručení do ČR se pohybuje od jednoho do dvou týdnů. To znamená, že objednaný papírový výpis byste měli mít doručen na kontaktní adresu nejpozději do čtyř týdnů po termínu zkoušky.

Příprava na zkoušku

Pro přípravu na TOEFL platí stejná pravidla jako pro přípravu na jakoukoliv zkoušku. 

Zcela bezpodmíněčně je nutné se seznámit s formátem zkoušky.

Přehled materiálů od tvůrce a provozovatele zkoušky společnosti ETS najdete na oficiálních stránkách.

Na Internetu najdete řadu dalších zdrojů, ať už to jsou videa, stránky s radami, cvičnými testy nebo slovníčky:

Přípravné materiály lze bezplatně zapůjčit v Poradenském centru proti záloze 1 000 Kč na dobu jednoho měsíce s možností prodloužení.

Nabídka přípravných materiálů na zkoušku TOEFL k zakoupení je v ČR omezená. Přímá zastoupení mají pouze vydavatelství Pearson Longman a Cambridge University Press. Mezi nejdostupnější materiály patří publikace Cambridge Preparation for TOEFL iBT (4. edice), kterou najdete v mnoha českých knihkupectvích. 

Mezi další známá nakladatelství vydávající přípravné materiály pro TOEFL, případně nabízející online přípravné kurzy, patří:

Přípravné kurzy, trvajicí obvykle několik měsíců, je třeba hledat na jazykových školách

Zde je seznam jazykových škol, o kterých víme, že nabízely nebo nabízejí přípravné kurzy. Tento seznam nemusí být úplný. Seznam je v abecedním pořadí. Nejsme kvalifování k hodnocení jednotlivých kurzů.

Více měst

České Budějovice

Brno

Olomouc

Ostrava

Praha

Plzeň

Podpora pro jazykové školy a učitele