Vyhlašujeme výběry na stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA
31.3. 2017

Fulbrightova komise vyhlašuje výběrové řízení do stipendijního programu pro postgraduální studium nebo výzkum v USA v roce 2018/19. Hlásit se do něj mohou čeští studenti a absolventi vysokých škol, kteří k 1. září 2017 získají alespoň bakalářský titul. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá životní náklady, zpáteční letenku, zdravotní pojištění a v případě studia rovněž školné do výše 15 tisíc dolarů.

Uchazeči musí do uzávěrky 1. září 2017 odeslat online přihlášku, včetně dalších vyžadovaných pokladů jako jsou doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů.

"Každý rok Fulbrightovo stipendium do USA podpoří kolem pěti až sedmi studentů. Vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přes 20 kvalitních přihlášek, má dobrý student s jasným a smysluplným plánem značnou šanci uspět," komentuje ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková poměr mezi uchazeči a vybranými stipendisty.

Nejobvyklejším využitím stipendia je práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci, v kategorii "visiting research student". Cílem pobytu v USA může být rovněž absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie "degree"), nebo i jednoroční hostování v rámci kategorie "non-degree".

Hlásit se mohou zájemci ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny, MBA a LLM. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základními předpoklady jsou české občanství a trvalý pobyt v ČR, výborné studijní nebo odborné výsledky. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů, konkrétně jazykové zkoušky TOEFL na minimálně 80 bodů a v případě kategorie "degree" také testu studijních předpokladů GRE. Od uchazečů, kteří plánují do USA vyjet na výzkumný pobyt v rámci kategorie "visiting research", vyžadujeme předložení pozvání z hostitelské americké akademické instituce.

Veškeré informace, požadavky i formuláře ke studentskému stipendijnímu programu najdete na našem webu. Uchazečům doporučujeme konzultovat své záměry s programovou referentkou Andreou Semancovou. Na tu se můžete obracet rovněž s jakýmikoliv dotazy ohledně stipendia.