Zimní instituty amerických studií


Nabízíme možnost přihlásit se k účasti na šestitýdenním institutu amerických studií zaměřeném na téma "Národní bezpečnost USA", pořádaném v termínu od 5. ledna 2017  do 17. února 2017. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana. Institut bude probíhat na University of Delaware, v Newarku ve státě Delaware.
 

Institut obsahuje program přednášek, seminářů, diskusí apod. na univerzitě, doplněný o exkurze k danému tématu a o společenské události. Institut neposkytuje prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. Účastníci mají volný přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoří atd.

Předběžný program:

 • Pozice USA v globálním systému, vnímaní světa z pohledu USA
 • Terorismus a národní bezpečnost USA a v zahraničí
 • Imigrační a uprchlická politika USA
 • Unilateralismus a multilateralismus v národněbezpečnostní politice USA
 • Přednášky, diskuse, semináře a exkurze k tématu

Z americké strany program administruje Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of State.

Obsah grantu

Bydlení bude zajištěno v blízkosti univerzity (4 týdny), během následných exkurzí v hotelech (2 týdny). Stravování je rovněž zajištěno. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištění a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity a nákup knih i jiných studijních materiálů.

Základní předpoklady

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:

 • České občanství.
   
 • Trvalý pobyt v České republice.
   
 • Velmi dobrá znalost angličtiny.

Požadavky

Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové uprostřed své kariéry (ve věkovém rozmezí 30-50 let), vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic zaměřující se na americká studia, mezinárodní vztahy a příbuzné obory, kteří jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o daném tématu do své další pedagogické i odborné práce.

Hlásit se mohou také profesionálové pracující v oboru.

Nutným předpokladem při podání žádosti o účast v tomto institutu je výborná znalost angličtiny.

Přednost budou mít ti uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní, a neměli zatím možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat.

Přihláška

Prosíme, věnujte pozornost zejména zdůvodnění své žádosti (bod T. přihlášky).

Přihlášky posílejte e-mailem programové koordinátorce Andree Semancové, nebo poštou na adresu Fulbrightovy komise.

Uzávěrka

Uzávěrka podávání přihlášek je 3. října 2016.

Výběrové řízení

Fulbrightova komise může na institut nominovat jednoho účastníka. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si také proto vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí. Každý z Fulbrightových institutů má totiž omezený počet účastnických míst.