Zveme na seminář a diskuzi o svobodě slova ve školách
2.5. 2017

Má svoboda slova ve škole nějaké hranice? Kdo tyto hranice určuje a co může škola dělat, pokud někdo tyto hranice překročí? Fulbrightova komise ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze zve zástupce škol, učitele, výchovné poradce a další zainteresované osoby či instituce na seminář "Svoboda slova a výchova na českých a amerických školách", který se koná 22. května od 14 do 16 hodin v Americkém centru.

Cílem semináře a následné diskuze je společně se zamyslet nad tím, zda může a má škola vychovávat, jaká je role vedení školy, učitele, výchovných poradců a dalších osob či institucí. V úvodu semináře představíme i pohled amerických asistentů ve výuce angličtiny na české střední školy a několik příkladů, které ilustrují rozdílné přístupy škol k řešení krizových situací.