Common Application

Seminář a malé setkání ohledně Common Application.  Všichni potenciální uchazeči o bakalářské studium v USA zváni!

Prosíme o registraci na e-mailu: 

Seminář se koná v našem poradenském centru, Karmelitská 17, Praha 1, 24.5. v 16,30hod.