Common Application

Seminář a malé setkání ohledně Common Application. Stránku si představíme a krok po kroku se podíváme, jak na ní fungují všechny sekce. Všichni potenciální uchazeči o studium v USA zváni!

Prosíme o registraci na e-mailu:

Seminář se koná v prostorách poradenského centra Fulbrightovy komise, Karmelitská 17, Praha 1, 17.5. v 16,30hod.