VUT International Mobility Day 2017

Fulbright na International Mobility Day VUT

Vysoké učení technické v Brně pořádá 3. října pro své studenty International Mobility Day, na kterém představí možnosti výjezdů do zahraničí, a Fulbrightova komise bude u toho. V rámci odpoledního programu náš zástupce představí stipendia Fulbrightova programu a další možnosti studia v USA. Více informací najdete na webovské stránce VUT a Facebooku.