Keep Moving 2017

Fulbright na Keep Moving Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita pořádá každoročně pod názvem Keep Moving třídenní informační setkání představující studentům této univerzity pestrou nabídku možností výjezdů do zahraničí. Součástí program je každoročně i představení česko-amerických vládních stipendií Fulbrightova programu. To proběhne poslední den, 9. listopadu, a bude doplněno i seminářem o americkém způsob psaní akademických esejí. Víc informací najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU.