Graduate Studies in the USA

Přijďte si poslechnout informace o přijímacím řízení do magisterských (a doktorských) programů v USA, jak proces probíhá, o tom, jak se připravit a zajistit včas všechny podklady. Jaké jsou náklady na studium a možnosti získání finanční pomoci.
Všichni potenciální uchazeči o studium v USA zváni!
Seminář se koná v prostorách poradenského centra Fulbrightovy komise, Karmelitská 17, Praha 1, 3. května v 16.30hod.