Příprava a plánování Fulbright-Hays letní školy spolu s Centrem zahraniční spolupráce MU

V létě 2019 budeme společně s Masarykovou univerzitou a Fulbrightovou komisí na Slovensku pořádat letní školu pro americké učitele ze středních škol a to v rámci Fulbright-Hays programu. Přípravné setkání s kolegy z Centra zahraniční spolupráce se uskuteční v Brně. Těšíme se na nápady a na spolupráci.