Studium & Stipendia v USA

 

 

Americké centrum ve spolupráci s Fulbrightovou komisí a agenturou Sport & university vás zvou na bezplatné semináře o možnostech studia a stipendií, včetně sportovních stipendií, na amerických univerzitách. Program:
od 16.30: studium a stipendia v USA
od 18.00: sportovní stipendia v USA
v Americkém centru, Velvyslanectví USA, Tržiště 13, Praha 1

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme zájemce o účast na semináři o registraci na e-mail: stipendia@stipendia.cz