Mezinárodní panel o dopadu programů asistentů ve výuce angličtiny 25. října

Při příležitosti oslavy 30. výročí Fulbrightovy komise v České republice a 75. výročí existence Fulbrightových programů ve světě Vás zveme na interaktivní panelovou online debatu s absolventy programu asistentů ve výuce angličtiny z České republiky, Slovenské republiky, Polska a Německa v pondělí 25. října od 18:00.

Akce má název “Changing Mindsets, New Opportunities & New Partnerships through the ETA Program.”  V úvodní části programu představí bývalí absolventi ETA programů ze čtyř středoevropských zemí následující témata: (1) rozvoj kritického myšlení pomocí divadla, (2) podpora stipendistů během jejich pobytu v zahraničí a propojování s absolventy, (3) dosah ETA programů a práce s mládeží a (4) revoluce ve výuce jazyků. Ve druhé části si každý člen publika vybere jedno z uvedených témat, které s vybraným asistentem nebo asistentkou rozebere detailněji v jedné z virtuálních místností s možností diskuze.

Panelisté:

Hannah Sachs, absolventka ETA programu v České republice

Grace Spockett, absolventka ETA programu ve Slovenské republice

Julianne Parayo, absolventka programu v Polsku

Lara Steinicke, absolvent ETA programu v Německu

Michaela Gill, absolventka ETA programu v Německu

Podrobnosti najdete v pozvánce.

Informace o dalších akcích spojených s naším výročím najdete zde.

Pokud Vás témata zaujala, zaregistrujte se do čtvrtka 21. října pomocí odkazu v pozvánce.