Chci studovat v USA

Bakalářské studium

Jestliže máte zájem po dokončení středoškolského studia studovat v USA na vysoké škole, pak se bude jednat o studium „undergraduate“. Školy nebo fakulty, které tento tento stupeň studia nabízí, jsou nejčastěji označovány jako „college“.

Americký bakalářský program je plánován na čtyři roky. Studium je dokončeno po úspěšném získání potřebného počtu kreditů za předměty.

Vedle bakalářského studia lze po střední škole v USA studovat také dvouletý program na community college, což je škola podobná našim vyšším odborným školám. Po dokončení dvouletého studia lze přestoupit do třetího ročníku bakalářského programu a dokončit dodatečné dva roky.

Některé obory, jako je třeba právo nebo medicína, zase nelze studovat na bakalářské úrovni a lze na ně nastoupit až po dokončení bakalářského stupně.

Jak bakalářské studium vypadá?

Americké bakalářské studium je typické tím, že na není tak úzce specializováno jako studium v Evropě.

Americký vysokoškolák se odborně specializuje až v průběhu studia, přičemž hloubka odborného zaměření se může lišit podle školy a oboru. Nejúžeji a nejdříve se specializují studenti inženýrských a uměleckých oborů, naopak studenti humanitních, sociálních a přírodních věd v programech liberal arts ve své specializaci absolvují třeba jen polovinu předmětů.

Širší záběr bakalářského studia umožňuje, že student dokonce ani nemusí být v okamžiku podání přihlášky rozhodnut o své specializaci.

Systém liberal arts tak vyhovuje studentům, kteří jsou všestrannější, mají širší spektrum zájmů a chtějí se rozvíjet komplexněji než jen úzce odborně.

Jak vybrat školu?

Cílem výběru školy je fit, tedy nalezení instituce, která bude zajímavá pro uchazeče a zároveň uchazeč bude zajímavý pro ni. Musí se tedy jednat o vzájemně výhodný partnerský vztah.

Čeští studenti mívají obvykle zájem o studium prestižních a výběrových amerických vysokých škol a také o získání stipendia. Kvalitních a prestižních institucí je v USA několik set. Desítky z těchto škol jsou k zahraničním studentům velmi štědré, takže je důležité nechat si dost času na výběr vhodné školy a také reálně posoudit své šance.

Pokud se chcete hlásit na výběrovou školu, je nutné analyzovat své silné stránky a udělat si přehled o tom, co škole mohu nabídnout.

Bakalářské a navazující magisterské či doktorské studium bývá v USA výrazně odděleno. Není obvyklé, aby studenti pokračovali v navazujícím studiu na stejné škole. Není proto nutné se při výběru školy soustřeďovat pouze na univerzity nabízející kromě bakalářského také magisterské nebo Ph.D. programy. Naopak kvalitní bakalářská college může studenta připravit na pokračování studia lépe než univerzita.

Jak probíhá přijímací řízení?

Přijímací řízení amerických škol je založeno na posouzení vhodnosti uchazeče pro školu na základě dodaných podkladů.

V rámci přihlášky se tak obvykle uvádějí osobní údaje a údaje o rodinném zázemí, informace o vzdělání a vzdělávacích úspěších, školních a mimoškolních aktivitách a oceněních, eseje a doporučení od učitelů či dalších osob. Dále je třeba dodat výsledky z předchozího studia (tzv. transcript, což je výpis předmětů a známek), výpis bodového skóre ze standardizovaných přijímacích testů. Pokud jste nestudovali střední školu v angličtině, pak je obvyklé dodat rovněž výsledek jazykové zkoušky.  Příprava kvalitních podkladů, zvláště příprava na přijímací testy, zabírá hodně času, takže je vhodné začít již v předposledním ročníku.

Podklady je nutné na školu dodat do stanovené uzávěrky. U výběrových škol bývají standardní uzávěrky (Regular Decision) velmi brzy, obvykle v lednu, třičtvrtě roku před plánovaným začátkem studia. Řada škol navíc nabízí možnost podat přihlášku v předtermínu (zavazující Early Decision, kterou lze podat pouze na jednu školu, nebo volnější Early Action), tedy už na podzim s tím, že výsledek se dozvíte obvykle již před Vánocemi. Některé školy přijímají přihlášky průběžně (Rolling Admission), ale i v takovém případě je vhodně podat přihlášku brzy, protože postupně se zaplňují místa i rozdávají stipendia.

Kde a jak získat stipendia?

Každý zájemce o studium v USA by si měl udělat rozpočet, včetně posouzení výše vlastních zdrojů. Americké vysoké školy jsou hodně drahé a většina českých studentů potřebuje stipendia.

Nejčastějším zdrojem finanční pomoci jsou samotné americké školy. Nejštědřejší stipendia pro bakalářské studium nabízí bohaté soukromé vysoké školy, které ale bývají velmi výběrové. Pokud žádám o stipendium, musím být pro život školy výrazným přínosem, musím tedy nabídnout víc než průměrný student. Výhodou je akademický nebo jiný speciální talent, zajímavá a podnětná osobnost.

Seznam nejštědřejších amerických univerzit získáte v našem Poradenském centru.

Zvláštní kapitolou jsou sportovní stipendia, kdy studenti, kteří školu reprezentují, získávají na základě svých vysokých sportovních kvalit od školy finanční pomoc pro studium. Tento způsob financování využívá mnoho českých studentů.

Zdroje mimo americké školy jsou značně omezené. Výjimkou jsou Bakala Foundation, která je schopna podpořit talentované české studenty významným příspěvkem, nebo Kellner Family Foundation, která podporuje sociálně znevýhodněné studenty. Ostatní nadace poskytují obvykle pouze velmi nízký příspěvek.


Aktuality

Webináře ke stipendiím na rok 2024/25

Všechno, co chcete vědět o studiu a výzkumu v USA v rámci Fulbrightova programu se dozvíte na našich webinářích. Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2024/2025 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a

Finance Specialist – hledáme nového kolegu/novou kolegyni

Do Komise J. Williama Fulbrighta hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici: Finance Specialist  Požadujeme: — ukončené magisterské vzdělání a alespoň pět let praxe v účetnictví, rozpočtování nebo provádění auditů, nejlépe se zaměřením na neziskové organizace, — výbornou znalost českého i anglického jazyka, — znalost problematiky

Kontroverzní témata ve třídě – webinář pro učitele

Fulbrightova komise zve středoškolské učitele na webinář o kontroverzních tématech ve výuce. Webinář proběhne ve čtvrtek 23. února od 16. do 17. hodiny na platformě ZOOM. Své poznatky ze studií v několika zemích světa, příklady dobré praxe, ověřené postupy i další zdroje během webináře představí