Chci studovat v USA

Krátkodobé studium

Spojené státy nabízí mnoho příležitostí také těm, kteří mají zájem spíše o studijní pobyt, který je kratší a levnější.

Důvody pro takový program mohou být různé – poznání amerického prostředí, přístup k nejnovějším poznatkům, technologiím, zdrojům a odborníkům, navázání kontaktů, získání či rozšíření profesní kvalifikaci nebo prostě jen užitečné využití pobytu v USA například u příbuzných. Velmi různorodé jsou i varianty krátkodobých studijních pobytů a programů.

Jak si zařídit krátkodobou studijní stáž přes svou vysokou školu?

Pokud jste studentem vysoké školy a máte zájem o krátkodobý studijní pobyt v USA, měli byste se primárně obrátit na zahraniční oddělení své fakulty nebo rektorátu a zjistit, zda má vaše škola s některou americkou univerzitou (nebo univerzitami) aktivní dohodu, na jejímž základě lze uskutečňovat výměny studentů, a jaké jsou podmínky účasti v takové výměně. Možnosti výjezdů se  obvykle netýkají studentů v prvním ročníku.

Studenti vyjíždějící v rámci meziuniverzitních dohod obvykle platí školné na své domovské univerzitě, tedy v případě nulového školného na veřejných školách čeští studenti veřejných vysokých škol neplatí žádné školné ani za studium na americké partnerské instituci. Vyjíždějící český student si ovšem musí obvykle hradit životní náklady a dopravu, takže ačkoliv největší položka nákladů studia v USA, kterou je školné, odpadá, pořád zůstávají ostatní náklady pobytu, i když ty hodně závisí na místě pobytu, protože životní náklady se v různých částech USA výrazně liší.

Nevýhodou výjezdu na základě meziuniverzitních dohod je fakt, že je student odkázán na to, zda a jaké partnerské instituce v USA domovská vysoká škola má a zda jsou dohody s nimi funkční v oblasti studentských výměn. Některé české vysoké školy jsou v tomto směru hodně aktivní, jiné méně. Šíře možností výjezdů do zahraničí, včetně USA, může být jedním z kritérií pro výběr vysoké školy v ČR.

Důležitou otázkou je také uznání kreditů ze studia v USA. Podobně jako u programu Erasmus je nutné předem plánovat a zjišťovat, jaké předměty v USA absolvujete a jak mohou být započítány do domácího studia. Je ovšem možné, že vzhledem k velké rozdílnosti programů nebudou předměty z USA uznány a studium na domácí škole se tím prodlouží.

Pokud vám nevyhovuje nabídka studijních pobytů v rámci meziuniverzitních dohod vaší školy, můžete vyjet jako tzv. freemover, tzn. že si sami domluvíte pobyt v USA a skrze svou vysokou školu si požádáte o příspěvek pro „freemovers“ z Rozvojových programů Ministerstva školství. Výše příspěvku bývá omezená a pro oblast Ameriky nepřesahuje 15 tisíc korun měsíčně (údaj za rok 2009). Částka je tedy poměrně nízká na to, aby z ní student zaplatil v USA školné. Program ale může být zajímavý třeba pro doktorandy, kteří si domluví výzkumný pobyt pro práci na své dizertaci.

Jak si zařídit krátkodobý studijní pobyt zcela individuálně?

Řada amerických škol umožnuje non-degree studium, tedy navštěvování několika kurzů nebo předmětů. To, zda americká univerzita umožňuje takové hostování a za jakých podmínek, je nutné zjistit přímo u vybrané školy. Některé školy na druhou stranu explicitně nabízí non-degree studium jako jednu z možností studia u nich.

V některých případech lze non-degree studium akademických předmětů kombinovat s jazykovým kurzem, případně i odbornou stáží.

Krátkodobé non-degree studium, případně v kombinaci s jazykovým kurzem či odbornou stáží, najdete rovněž v nabídce některých agentur zaměřujících se na studium v zahraničí nebo jazykové kurzy, v ČR je to např. EF Education First, která nabízí akademický rok v zahraničí.

Školy ovšem nebývají ochotné podporovat studenty, kteří na škole tímto způsobem pouze hostují a nejsou studenty kmenovými.

Starší studenti v pobakalářských programech mohou vyjet na studijní nebo výzkumné pobyty také s Fulbrightovým stipendiem.

Co dělat, pokud mám zájem o kratší kurzy ve svém oboru?

Řada amerických vysokých škol nabízí zahraničním studentům možnost studia, které je výrazně kratší než celý vysokoškolský program a nekončí ziskem vysokoškolského titulu, ale diplomu nebo certifikátu o absolvování.

Tento typ kurzů bývá odborně úzce zaměřený. Typické jsou programy zaměřené na obchod, marketing, management, cestovní ruch, IT apod., a je obvykle nabízen buď na dvouletých community college nebo ve specializovaných organizačních jednotkách univezit zaměřených na celoživotní vzdělávání, často pod názvem extension.

Různorodé formy krátkodobých studijních pobytů pro zájemce s praxí nabízí také různé organizace, ať už profesní, filantropické či jiné. Pořádající organizace mají obvykle své vlastní specifické požadavky, podmínky a nastavení a jejich programy bývají poměrně úzce oborově zaměřené (např. na pracovníky neziskového nebo veřejného sektoru, novináře, ochránce lidských práv, manažery ve zdravotnicví, umění, školství, veřejné správě apod.). Tyto programy někdy kombinují studium a odbornou stáž.

Mohu v USA studovat jen přes léto?

Řada amerických škol nabízí možnost studovat v létě, ať už na svých speciálních letních školách nebo v rámci „Summer Term“. Letní programy jsou atraktivní z několika důvodů. Jsou krátké a tedy finančně méně náročné než např. semestr nebo školní rok. Probíhají během letních prázdnin a student proto nemusí přerušovat. Absolvované kurzy navíc může zkusit nechat uznat na své domovské škole. Během letního pobytu lze navázat řadu užitečných kontaktů a získat představu o studiu v USA pro případně rozhodování o delším, kupříkladu studiu stupně Master nebo Ph.D.

Kde a jak získat stipendia?

Výhodou krátkodobých programů je fakt, že nejsou tak nákladné jako dlouhodobé studium, a proto jsou cenově dostupnější a i malé stipendium může výrazně pomoci.

Je pro ně obtížné získat podporu přímo u amerických škol, ovšem mohou existovat výjimky.

V České republice lze naopak získat stipendia na krátkodobé pobyty u několika organizací a nadací.

Doplňková stipendia pro studenty vysokých škol nabízí např. Nadace Sophia, Nadace pro rozvoj vzdělání nebo Hlávkova nadace.

Na maximálně jednoroční studijní nebo výzkumnou stáž do USA lze vyjet také v rámci Fulbrightova programu. Uchazeči s dokončenou vysokou školou (minimálně bakalářského stupně) mohou využít Stipendií pro postgraduální studium nebo Fulbright-Masarykova stipendia.

Další možností pro mladé lídry s praxí v oborech zdravotnictví, školství a životní prostředí je program American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies.

Unikátní nabídku představuje Stipendijní program Paula Robitscheka, který nabízí českým bakalářským studentům příležitost strávit jeden akademický rok v USA na University of Nebraska-Lincoln.


Aktuality

Webináře ke stipendiím na rok 2024/25

Všechno, co chcete vědět o studiu a výzkumu v USA v rámci Fulbrightova programu se dozvíte na našich webinářích. Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2024/2025 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a

Finance Specialist – hledáme nového kolegu/novou kolegyni

Do Komise J. Williama Fulbrighta hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici: Finance Specialist  Požadujeme: — ukončené magisterské vzdělání a alespoň pět let praxe v účetnictví, rozpočtování nebo provádění auditů, nejlépe se zaměřením na neziskové organizace, — výbornou znalost českého i anglického jazyka, — znalost problematiky

Kontroverzní témata ve třídě – webinář pro učitele

Fulbrightova komise zve středoškolské učitele na webinář o kontroverzních tématech ve výuce. Webinář proběhne ve čtvrtek 23. února od 16. do 17. hodiny na platformě ZOOM. Své poznatky ze studií v několika zemích světa, příklady dobré praxe, ověřené postupy i další zdroje během webináře představí