ČR je atraktivní světovou destinací pro americké studenty

Do České republiky v akademickém roce 2015/16 přijelo 4 610 amerických studentů. Díky tomu ČR obsadilo 14. místo mezi nejpopulárnějšími destinacemi pro americké studenty celosvětově a 8. místo v rámci Evropy. Vyplývá to z nejnovější zprávy Open Doors, která se zabývá statistikou vzdělávacích výměn mezi USA a dalšími zeměmi.

Před Českem jsou tak v Evropě jen velmoci pro americké „study abroad“ jako je Velká Británie, Itálie, Španělsko, Francie, Německo, Irsko a k nim se přidává i Dánsko, které je na tom ale již velmi podobně jako ČR. Atraktivita České republiky ovšem obzvlášť vynikne ve srovnání s dalšími velkými zeměmi, jako je například Indie či Brazílie, které jsou dokonce až za ČR. Mezi sousedy ve střední Evropě, s výjimkou Německa, pak nemá ČR konkurenci vůbec.

„Silnému přílivu amerických studentů, kteří do České republiky přijíždějí nejčastěji na semestrální pobyty, určitě v letech 2014 až 2016 napomáhala slabá koruna i silný dolar v kombinaci s výhodnou pozicí ve středu Evropy, atraktivními historickými městy a kvalitní dlouhodobě budovanou studijní infrastrukturou. Američtí studenti ale dosud využívají hlavně specializovaných programů, které ale bohužel často jen okrajově spolupracují s českými univerzitami,“ vysvětluje souvislosti studia mladých Američanů v Česku Jakub Tesař, studijní poradce Fulbrightovy komise, mezivládní organizace pro vzdělávací výměny mezi ČR a USA.

 „Díky popularitě ČR mezi americkými studenty je pak i mnohem snažší najít kandidáty i do mezivládního Fulbrightova stipendijního programu, hlavně do programu asistentů ve výuce angličtiny na středních školách, těch se nám na 30 nabízených míst hlásilo téměř 200,“ dodává ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková. Přes Fulbrightova stipendia aktuálně v ČR působí přes 40 amerických stipendistů – asistentů, profesorů a studentů. Do USA s Fulbrightem letos vyjede více než 30 českých studentů a akademiků.

Co se týká pobytu českých studentů v USA, tam statistika Open Doors zaznamenala v roce 2016/17 rovněž nárůst, a to o 3,1 procenta na 772 studentů. Čeští studenti ale na rozdíl od amerických studují převážně programy vedoucí k titulu, tedy celé bakalářské, magisterské či doktorské programy.

Statistické šetření Open Doors, jehož výsledky jsou každoročně zveřejňovány během Týdne mezinárodního vzdělávání vyhlašovaného americkou vládou na třetí týden v listopadu, je založeno na dotazníkovém šetření mezi zhruba třemi tisíci akreditovanými americkými vysokými školami. Sledování vývoje počtu studentů provádí organizace Institute of International Education (IIE) již od roku 1919. Od sedmdesátých let je tento průzkum podporován americkým Ministerstvem zahraničí. Detailní informace a podrobná data lze najít na webu Open Doors.