Díkůvzdání pro americké stipendisty

Jako každoročně pořádáme pro naše americké stipendisty pracovně-slavnostní setkání na Díkůvzdání, které je pro mnohé nejdůležitějším svátkem v roce, dnem, kdy se scházejí celé rodiny. Víme, že být na Díkůvzdání sám v cizí zemi bývá těžké, a proto organizujeme slavnostní večeři, na které se sejdou všichni stipendisté a společně s nimi svátek slavíme. Oslavě ovšem předchází pracovní setkání, na kterém všichni sdílejí výsledky své dosavadní práce.