EducationUSA

Financování studia

Ve USA je vysokoškolské studium placenou službou. Na absolutní většině škol, ať se jedná o školy soukromé nebo veřejné, se platí školné, které je navíc poměrně vysoké, i když se samozřejmě velmi liší škola od školy. Američané jsou proto, na rozdíl od studentů v České republice, zvyklí přemýšlet o studiu i ve finančních souvislostech a studium vnímají rovněž jako finanční investici.

Čeští zájemci o studium na americké vysoké škole proto musí, stejně jako Američané, zahrnout finanční plánování pokud možno hned od počátku do svých úvah o studiu, podobně jako přemýšlí o financích např. v případě plánování nákupu domu či auta. Nakonec ani v České republice není studium zadarmo, studenti a jejich rodiny musí hradit minimálně životní náklady a u soukromých škol i školné.

Pro kvalitní finanční plánování je třeba si udělat rozpočet, kde na jedné straně jsou náklady a na druhé straně finanční zdroje, kterými tyto náklady pokryji. Zdroje musí natolik vysoké, aby pokryly veškeré náklady, student tedy musí mít kompletně zajištěné financování ještě před odjezdem do USA. Doložení schopnosti financovat své studium je jedním z požadavků při vystavování formuláře I-20 nezbytného pro žádost o studentské vízum.

Náklady

Náklady na studium v USA se skládají z několika hlavních položek. Ty se dají rozdělit do dvou hlavních kategorií:

 • Náklady přímo spojené se studiem
 • Životní náklady

Při posuzování nákladů je ale dobré se podívat také na případnou nabídku finanční pomoci, protože to, co škola uvádí jako náklad studia, může být maximální hodnota, kterou student v případě získání finační pomoci nakonec nebude platit v plné výši, a to někdy ani zdaleka. “Cenovka” se tedy nemusí rovnat výši platby.

Náklady přímo spojené se studiem

To jsou náklady spojené přímo z výukou, tedy platíte za to, že vás někdo učí a že využíváte služeb univerzity. Školy většinou uvádí roční školné, ale někdy, zvláště v případě navazujícího studia, najdete školné vázané na počet kreditů, tedy udávané jako částka za kredit. Některé školy navíc uvádí školné za akademického období (semester, quarter) a je tedy třeba si roční školné vypočítat.

 • Školné a servisní poplatky spojené se studiem: 3 500 – 65 000 USD / rok

Životní a další související náklady

S pobytem na univerzitě jsou samozřejmě spojeny i další náklady, mezi ty největší patří bydlení a strava, ale dobré nezapomínat i na další. V USA je třeba významným nákladem platba za zdravotní pojištění.

 • Ubytování a strava: 6 000 – 25 000 dolarů USD / rok
 • Zdravotní pojištění: 400 – 3 000 USD / rok
 • Učebnice a pomůcky: 800 – 1 800 USD / rok
 • Dopravní náklady
 • Kapesné

USA jsou velmi rozmanitá země, takže náklady se mohou mezi jednotlivými školami a lokalitami obrovsky lišit. Pečlivým výběrem školy a místa studia můžete nároky na financování opravdu výrazně ovlivnit.

Zdroje financování

Aby student mohl výše uvedené náklady pokrýt, musí si ujasnit, z jakých zdrojů je bude financovat, případně jaké podmínky pro toto financování má.

Zdroje mohou být velmi různé, ale dají se rozdělit do třech kategorií, podle původu financí:

 • Vlastní zdroje – vlastní a rodinné příjmy a majetek
 • Interní zdroje – tedy např. stipendiam půjčky či placenou práci přímo od školy
 • Externí zdroje – tedy vše mimo vlastní zdroje a zdroje školy

Vlastní zdroje

Základem pro plánování financování studia je ujasnění si vlastní finanční situace, tedy co si student, resp. jeho rodina mohou dovolit, jaké jsou jejich hranice možného finančního příspěvku. Teprve pak je možné se začít zabývat doplňkovým financováním a finanční pomocí.

Interní zdroje

Samotné univerzity jsou nejčastějším zdrojem finanční pomoci. Šance získat finanční pomoc se velmi liší nejen mezi školami, ale také podle stupňů studia a oborů. Největší šance na získání finanční pomoci jsou ve výzkumně zaměřených doktorských programech, nejmenší jsou v profesně zaměřených magisterských programech. Při výběru školy se vždy snažte co nejdetailněji seznámit s možnostmi a formami finanční pomoci na konkrétní škole. Finanční pomoc může mít velmi různé podoby i výši podpory. Řadíme do ní i práci na kampusu, kterou studentské vízum rovněž umožňuje. Nejčastější interní formy finanční pomoci pro zahraniční studenty jsou následující:

 • Tuition waiver: Sleva na školném či odpuštění školného
 • Merit-based scholarship: Akademické či prospěchové stipendium
 • Need-based scholarship: Sociální stipendium reflektující finanční situaci studenta
 • Athletic scholarship: Sportovní stipendium za reprezentaci školy
 • On-campus employment/work/job: Placená práce v areálu školy
 • Research assistantship: Placená postgraduální asistentská pozice ve výzkumu
 • Teaching assistantship: Placená postgraduální asistentská pozice ve výuce
 • Administrative assistantship: Placená postgraduální asistentská pozice v administrativě
 • Loan: Půjčka

Externí zdroje

Zdroje mimo vlastní prostředky a zdroje přímo od školy jsou často jen doplňkovým financováním, i když někdy se může jednat o velmi štědré a pro financování zásadní a rozhodující příspěvky. Nabídka externích stipendií je ale omezená jak do počtu, tak často i do výše stipendia. Většinou se také jedná o úzce zaměřené či velmi výběrové programy.


Aktuality

Přihlášky na akademický rok 2021/2022 jsou přístupné od 31.3.2020

Ode dneška můžete pracovat na svých přihláškách do programu Fulbrightovy komise na rok 2021/2022. Odkazy na přihlášku a instrukce najdete na webu na stránkách jednotlivých stipendií. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, obracejte se na nás prozatím emailem.

Webinář – Studujte v Kalifornii

Koronavirus nás nezastaví! Minulý týden proběhl další webinář Poradenského centra EducationUSA Fulbrightovy komise o studiu v Kalifornii! Zapojili jsme 6 panelistů na dvou kontinentech. Účastníků bylo 18 a tentokrát byli především z ČR, Polska, Nizozemska, ale také třeba z Gruzie. Mluvilo se o různých amerických

Máme zavřeno. Pracujeme on-line.

Neradi oznamujeme, že naše kancelář bude pro osobní návštěvy do odvolání uzavřena. Pracujeme on-line v běžné pracovní době. Použijte prosím kontakty na jednotlivé pracovníky komise.