EducationUSA

Kroky ke studiu v USA

Vzhledem k tomu, že americký přijímací proces je velmi komplexní a časově náročný, je velmi užitečné jej dobře naplánovat a rozdělit si jej do jednotlivých, na sebe navazujících kroků, které nelze příliš přeskakovat. Díky tomuto rozplánování Vás celá procedura nejenže nezahltí, ale zároveň do další fáze celého procesu vstoupíte dostatečně připraveni. Spolu s jednotlivými kroky je důležité si projít také související odkazy na užitečné webovské stránky a co nejdříve naplánovat financování.

Začněte včas

Ideální načasování: 18 měsíců před plánovaným zahájením studia (jaro předposledního ročníku)
Plánujte! Pokud jste se rozhodli studovat v USA, doporučujeme Vám především začít včas, což znamená nejméně rok a půl před začátkem studia i dříve. Ve všech uvedených fázích se můžete obracet o pomoc na naše Poradenské centrum. Uvědomte si ale, že mnoho věcí, které rozhodují o přijetí na školu, případně o udělení stipendia, jsou záležitostí dlouhodobou a nebudete mít možnost je zpětně ovlivnit. Typickým příkladem jsou známky za celou dobu studia nebo školní a mimoškolní aktivity a úspěchy.

Začněte u sebe

Ideální načasování: 18 - 12 měsíců před plánovaným zahájením studia (jaro předposledního ročníku, léto)
Proveďte rozhodovací analýzu. Ujasněte si své cíle, představy o oboru, včetně otázek akademické náročnosti a metod studia, prostředí školy a života, analyzujte své studijní a osobnostní předpoklady, své silné stránky, motivaci pro studium ve Spojených státech. Zjistěte si, čemu odpovídá Vaše dosavadní vzdělání v americkém systému, tedy jaký stupeň studia v USA je pro Vás vhodný. Zároveň si ujasněte své finanční možnosti. Spočítejte si, jakou maximální výši finančních prostředků máte na studium v USA k dispozici.

Seznamte se se všemi možnostmi

Ideální načasování: 18 - 9 měsíců před plánovaným zahájením studia (jaro předposledního ročníku, léto, brzký podzim)
Navštivte odpovídající semináře Poradenského centra, kde se dozvíte, jaké možnosti pro Vás Spojené státy z hlediska vzdělávání nabízí a jaké kroky je třeba učinit. Prostudujte si rovněž základní informace na našich stránkách týkající se zvoleného stupně studia. Přečtěte si zkušenosti českých studentů v USA a různé průvodce pro zahraniční studenty. Připojte se facebookových stránkách našeho Poradenského centra Fulbright Advising Center Czech Republic a Fulbrightovy komise Fulbright Czech Republic.

Vyberte školy

Ideální načasování: 18 - 9 měsíců před plánovaným zahájením studia (jaro předposledního ročníku, léto, podzim posledního ročníku)
Výběr školy je náročný proces vzhledem k obrovskému počtu a různorodosti vzdělávacích institucí a prostředí. Stanovte si proto na základě provedené sebeanalýzy kritéria pro výběr, projděte si vyhledávače a stránky škol a vytvořte si přehlednou srovnávací tabulku institucí, které odpovídají Vašim požadavkům. Jestli je pro Vás hodně důležité renomé školy, omezte hledání na seznamy prestižních institucí. Na konci celého procesu byste měli mít čtyři až deset škol, které nejlépe odpovídají Vašim požadavkům a předpokladům. Vybírejte samozřejmě pouze školy akreditované! Pokud potřebujete pro studium finanční pomoc, hledání školy spojte s hledáním vhodných stipendií a dalších forem finanční pomoci. S vybranými školami začněte aktivně komunikovat, nebojte se např. školu požádat o informace či vysvětlení. Seznam škol můžete samozřejmě uzpůsobovat, pokud se vyskytnou nová fakta nebo nabídky.

Připravte se na příslušné standardizované zkoušky a zaregistrujte se na ně

Ideální načasování: 18 - 9 měsíců před plánovaným zahájením studia (jaro předposledního ročníku, léto, podzim posledního ročníku)
Výsledek americké standardizované přijímací zkoušky může velice ovlivnit šance na přijetí a případné získání stipendia. Důkladná příprava může zabrat i několik měsíců. Testy můžete složit již na jaře předposledního ročníku a nechat si podzimní termíny pro případný druhý pokus. Příprava je náročná, proto využijte dobu, kdy nemáte mnoho školních povinností a zkoušek (např. letní prázdniny či semestr dostatečně včas před zkouškovým obdobím).

Dejte dohromady precizní přihlášky a odešlete na školy do uzávěrek

Ideální

Potvrďte přijetí a zařiďte si vízum

Ideální načasování: 6 - 3 měsíce před plánovaným zahájením studia (jaro posledního ročníku)Školám bude nějaký čas trvat, než přihlášky projdou a rozhodnou. Pokud jste na školu přijati nejen z akademického hlediska, ale doložíte rovněž finanční zajištění studia, pak Vám škola, které potvrdíte, že na ni nastoupíte a dohodnete finanční podmínky, vystaví formulář I-20 nutný k žádosti o studentské vízum (F-1 nebo M-1). O toto vízum si požádáte na Velvyslanectví USA.

Připravte se na odlet a pobyt v USA

Ideální načasování: 2 měsíce - 1 měsíc před plánovaným zahájením studia (léto po posledním ročníku)
Po vydání víza se připravte na praktické aspekty Vašeho pobytu a studia v USA. Mezi ty nejdůležitější patří zařízení letenky, zdravotního pojištění (pokud se neúčastníte pojišťovacího programu školy) a finančních záležitostí. V této fázi byste již měli být v intenzivním kontaktu se školou a zjistit, jak je to se zajištěním bydlení (ať už na kampusu nebo mimo něj), jaký bude Váš program během prvních náročných dní po příletu do Spojených států (většina škol poskytuje novým studentům po příletu orientaci v novém prostředí). Pečlivě prostudujte školní i mimoškolní materiály o životě a studiu v USA, diskutujte praktické záležitosti se školou nebo se zkušenějšími kolegy. Studenti obvykle na svou školu odlétají během srpna. Těsně před odletem si nachystejte vše potřebné pro pohraniční kontrolu na americkém letišti.

 


Aktuality

Přihlášky na akademický rok 2021/2022 jsou přístupné od 31.3.2020

Ode dneška můžete pracovat na svých přihláškách do programu Fulbrightovy komise na rok 2021/2022. Odkazy na přihlášku a instrukce najdete na webu na stránkách jednotlivých stipendií. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, obracejte se na nás prozatím emailem.

Webinář – Studujte v Kalifornii

Koronavirus nás nezastaví! Minulý týden proběhl další webinář Poradenského centra EducationUSA Fulbrightovy komise o studiu v Kalifornii! Zapojili jsme 6 panelistů na dvou kontinentech. Účastníků bylo 18 a tentokrát byli především z ČR, Polska, Nizozemska, ale také třeba z Gruzie. Mluvilo se o různých amerických

Máme zavřeno. Pracujeme on-line.

Neradi oznamujeme, že naše kancelář bude pro osobní návštěvy do odvolání uzavřena. Pracujeme on-line v běžné pracovní době. Použijte prosím kontakty na jednotlivé pracovníky komise.