EducationUSA

Přijímací testy

Jedním z požadavků při přijímacím řízení amerických škol nebo stipendijních programů může být dodání výsledků ze standardizovaných testů, které měří studijní či oborové předpoklady uchazeče, podobně jako testy společnosti Scio v České republice, nebo, a to specificky u studentů, jejichž rodným či vyučovacím jazykem není angličtina, jazykovou úroveň studenta.

Jak americké přijímací testy vypadají?

Většina amerických testů má formu testu trvajícího několik hodin.

Testy se skládají u nezávislé testovací organizace. Škole pak tato organizace dodá výsledek vyžadovaného testu, obvykle v podobě bodového skóre.

Výborný výsledek nemusí vždy zaručit přijetí či udělení stipendia, ale je jeho nezbytným předpokladem. Výsledek testu se totiž zpravidla posuzuje v souvislostech s ostatními předpoklady uchazeče a v porovnání s ostatními potenciálními studenty.

Ne všechny školy zkoušky při přijímacím řízení vyžadují. Zjistěte si proto vždy předem, zda a jaké testy vámi vybrané školy požadují či akceptují a jaké mají požadavky na bodové skóre u konkrétního testu.

Všechny základní americké testy jako TOEFL, SAT, ACT, GREGMAT jsou v České republice pravidelně administrovány, takže není třeba pro jejich složení jezdit do USA či jinam do zahraničí.

Na všechny uvedené testy je třeba se registrovat předem a je třeba počítat také s určitou dobou na vyhodnocení. U většiny zkoušek lze registraci uskutečnit online.

Více informací k obsahu, termínům, ceně a registračním procedurám jednotlivých testů najdete na oficiálních stránkách testů. Dostanete se na ně po kliknutí na název testu.

Jazykové testy

 • TOEFL ověřuje úroveň schopnost studovat v angličtině.
 • IELTS je často uznávaná britská alternativa ke zkoušce TOEFL.
 • PearsonPTE je zkouška uznávaná některémi americkými školami.

Testy obecných studijních předpokladů

 • SAT je nejznámějším testem obecných studijních předpokladů pro přijímací řízení do bakalářského studia.
 • ACT je rovnocenou alternativou k u nás známější zkoušce SAT.
 • GRE je test studijních předpokladů pro studium magisterských nebo doktorských programů.

Doplňkové předmětové testy

Speciální testy

 • GMAT je test studijních předpokladů pro přijetí do programů v oboru business, jako např. MBA
 • LSAT testuje předpoklady pro studium práv v základním profesním programu J.D.
 • MCAT ověřuje znalosti a předpoklady pro studium medicíny.
 • USMLE je licenční zkouška ověřující odborné znalosti absolventů zahraničních lékařských škol
 • GED je zkouška nahrazující high school diploma, tedy dokončení střední školy.

Jak se na testy připravit?

Vzhledem k náročnosti testů je třeba počítat také s určitým časem na přípravu, obvykle se doporučuje alespoň dva měsíce.

Minimální příprava spočívá v seznámení se s formátem zkoušky. U většiny zkoušek jsou k dispozici cvičné testy. Znalost formátu je důležitá pro osvojení efektivních strategií.

Hlubší příprava zahrnuje studium přípravných materiálů ve formě učebnic nebo softwaru a přípravné kurzy.  Zdarma se můžete na test připravit s pomocí Khan Academy, která v partnerství s College Board, poskytuje i cvičné testy online: Official SAT Practice Tests.

Knihovna Poradenského centra disponuje řadou učebnic, které si lze zapůjčit. Materiály zapůjčujeme v otevírací době centra proti vratné záloze 1000 Kč, a to na dobu jednoho měsíce s možností prodloužení.

V České republice se poměrně běžně prodávají přípravné materiály ke zkoušce TOEFL. Materiály k ostatním testům v nabídce knihkupectví obvykle nejsou.

Objednávat a nakupovat materiály ze zahraničí lze samozřejmě online. Buď přímo u testovacích organizací,  specializovaných firem nebo v online knihkupectvích.

Podobná situace jako v oblasti prodeje přípravných materiálů je i v nabídce přípravných kurzů. Fulbrightova komise sama přípravné kurzy nepořádá ani nedoporučuje, ale podle našich zkušeností přípravné kurzy pro jazykový test TOEFL najdete v nabídkách jazykových škol. Omezenější je nabídka přípravných kurzů na GMAT a SAT. Přípravu na testy GRE a další testy se zpravidla nevyskytují a uchazeč je odkázán na samostudium nebo online kurzy, které nabízí buď přímo testovací organizace, nebo specializované komerční společnosti.


Aktuality

Nová uzávěrka pro studenty – 1.2.2020 na akademický rok 2020/21

V letošním roce mají studenti možnost se ucházet o stipendijní výzkumný pobyt na akademický rok 2020/21 ještě v dalším kole uzávěrky. Do 1. února 2020 je nutno podat přihlášku, výběrové řízení proběhne 11.2. 2020 a studenti tak mohou odjet pracovat na své diplomové práci či