EducationUSA

Přijímací testy

Jedním z požadavků při přijímacím řízení amerických škol nebo stipendijních programů může být dodání výsledků ze standardizovaných testů, které měří studijní či oborové předpoklady uchazeče, podobně jako testy společnosti Scio v České republice, nebo, a to specificky u studentů, jejichž rodným či vyučovacím jazykem není angličtina, jazykovou úroveň studenta.

Jak americké přijímací testy vypadají?

Většina amerických testů má formu testu trvajícího několik hodin.

Testy se skládají u nezávislé testovací organizace. Škole pak tato organizace dodá výsledek vyžadovaného testu, obvykle v podobě bodového skóre.

Výborný výsledek nemusí vždy zaručit přijetí či udělení stipendia, ale je jeho nezbytným předpokladem. Výsledek testu se totiž zpravidla posuzuje v souvislostech s ostatními předpoklady uchazeče a v porovnání s ostatními potenciálními studenty.

Ne všechny školy zkoušky při přijímacím řízení vyžadují. Zjistěte si proto vždy předem, zda a jaké testy vámi vybrané školy požadují či akceptují a jaké mají požadavky na bodové skóre u konkrétního testu.

Všechny základní americké testy jako TOEFL, SAT, ACT, GREGMAT jsou v České republice pravidelně administrovány, takže není třeba pro jejich složení jezdit do USA či jinam do zahraničí.

Na všechny uvedené testy je třeba se registrovat předem a je třeba počítat také s určitou dobou na vyhodnocení. U většiny zkoušek lze registraci uskutečnit online.

Více informací k obsahu, termínům, ceně a registračním procedurám jednotlivých testů najdete na oficiálních stránkách testů. Dostanete se na ně po kliknutí na název testu.

Jazykové testy

 • TOEFL ověřuje úroveň schopnost studovat v angličtině.
 • IELTS je často uznávaná britská alternativa ke zkoušce TOEFL.
 • PearsonPTE je zkouška uznávaná některémi americkými školami.

Testy obecných studijních předpokladů

 • SAT je nejznámějším testem obecných studijních předpokladů pro přijímací řízení do bakalářského studia.
 • ACT je rovnocenou alternativou k u nás známější zkoušce SAT.
 • GRE je test studijních předpokladů pro studium magisterských nebo doktorských programů.

Doplňkové předmětové testy

Speciální testy

 • GMAT je test studijních předpokladů pro přijetí do programů v oboru business, jako např. MBA
 • LSAT testuje předpoklady pro studium práv v základním profesním programu J.D.
 • MCAT ověřuje znalosti a předpoklady pro studium medicíny.
 • USMLE je licenční zkouška ověřující odborné znalosti absolventů zahraničních lékařských škol
 • GED je zkouška nahrazující high school diploma, tedy dokončení střední školy.

Jak se na testy připravit?

Vzhledem k náročnosti testů je třeba počítat také s určitým časem na přípravu, obvykle se doporučuje alespoň dva měsíce.

Minimální příprava spočívá v seznámení se s formátem zkoušky. U většiny zkoušek jsou k dispozici cvičné testy. Znalost formátu je důležitá pro osvojení efektivních strategií.

Hlubší příprava zahrnuje studium přípravných materiálů ve formě učebnic nebo softwaru a přípravné kurzy.  Zdarma se můžete na test připravit s pomocí Khan Academy, která v partnerství s College Board, poskytuje i cvičné testy online: Official SAT Practice Tests.

Knihovna Poradenského centra disponuje řadou učebnic, které si lze zapůjčit. Materiály zapůjčujeme v otevírací době centra proti vratné záloze 1000 Kč, a to na dobu jednoho měsíce s možností prodloužení.

V České republice se poměrně běžně prodávají přípravné materiály ke zkoušce TOEFL. Materiály k ostatním testům v nabídce knihkupectví obvykle nejsou.

Objednávat a nakupovat materiály ze zahraničí lze samozřejmě online. Buď přímo u testovacích organizací,  specializovaných firem nebo v online knihkupectvích.

Podobná situace jako v oblasti prodeje přípravných materiálů je i v nabídce přípravných kurzů. Fulbrightova komise sama přípravné kurzy nepořádá ani nedoporučuje, ale podle našich zkušeností přípravné kurzy pro jazykový test TOEFL najdete v nabídkách jazykových škol. Omezenější je nabídka přípravných kurzů na GMAT a SAT. Přípravu na testy GRE a další testy se zpravidla nevyskytují a uchazeč je odkázán na samostudium nebo online kurzy, které nabízí buď přímo testovací organizace, nebo specializované komerční společnosti.


Aktuality

Díkůvzdání pro americké stipendisty

Jako každoročně pořádáme pro naše americké stipendisty pracovně-slavnostní setkání na Díkůvzdání, které je pro mnohé nejdůležitějším svátkem v roce, dnem, kdy se scházejí celé rodiny. Víme, že být na Díkůvzdání sám v cizí zemi bývá těžké, a proto organizujeme slavnostní večeři, na které se sejdou

Orientace pro US stipendisty: 22.září

Orientace 2019 Před zahájením svého působeni na českých školách, univerzitách a výzkumných pracovištích, přijedou všichni stipendisté našeho programu do Prahy na 3denní setkání. Seznámí se mezi sebou a hlavně s naší historií, kulturou a společenskou situací v sérii přednášek, debat a aktivit, které pro ně

Fulbright Specialist: uzávěrka programu 30.září

Chcete pro svoje pracoviště amerického specialistu na 2-6 týdnů? V rámci Fulbright Specialist program mohou české instituce podat přihlášku do 30.září 2019 na pobyty v kalendářním roce 2020. Více zde