Fulbright-Hays program úspěšně zakončen

Celý měsíc se 13 amerických učitelů středních škol vzdělávalo o regionu střední Evropy, její historii a kultuře.  Bohatý interaktivní program byl připravený v Bratislavě, Brně a v Praze ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Ústavem pro studium totalitních režimů. Věříme, že všichni odjíždějí se spoustou inofrmací, pracovních i osobních kontaktů. Šťastnou cestu domů!