Fulbright Specialist: projekty plně hrazené ECA

Rozšiřujeme počet Fulbright Specialist až o 3 projekty plně hrazené z prostředků ECA

Nabídka platí pro projekty v těchto oborech:
Climate Change; 
Cyber Security and IT;
Disaster Response; 
DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Access);
Entrepreneurship; 
Media Literacy/Countering Disinformation; 
Public Administration;
Public/Global Health (including Mental Health);
STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)

V přihlášce uveďte podrobný rozpočet a celkovou sumu u položek na ubytování, stravné a místní dopravu.

Projekty mohou začínat nejdříve v lednu 2025 a skončit nejpozději 30.září 2025.
Žádosti podávejte průběžně, nejpozději do 30. září 2024.

Vedle těchto plně hrazených projektů je program otevřen pro ostatní obory ve schématu Traditional cost-share.

Více informací k oběma typům projektů včetně odkazu na online přihlášku najdete zde .
Svoje projekty prosím konzultujte s Kateřinou Kloubovou.