Imposter syndrom: Panelová diskuze pro stipendisty

Imposter syndrom není mýtus a pocit, že jsme pevnou součástí sociálních skupin a patříme do nich je zásadní nejen pro profesní úspěch, ale hlavně pro vlastní psychické zdraví. Dnes večer budeme s našimi absolventy a stipendisty hovořit o jejich zkušenostech, poznatcích a tipech k zvládání stresu nejen při Fulbrightově stipendiu.

Debatu organizuje koordinátorka diverzity v evropských Fulbrightových programech Susanne Hamscha a panel bude spolumoderovat Kristýna Džmuráňová z české Fulbrightovy komise.