Penn Campus

Letní instituty pro učitele a administrátory

Rádi bychom Vám nabídli možnost přihlásit se k účasti na institutech amerických studií, které jsou určeny středoškolským učitelům, případně středoškolským administrátorům (ředitelům a jejich zástupcům, odpovídajícím pracovníkům MŠMT). V roce 2021 budou organizovány letní instituty jak pro učitele (2 semináře), tak pro administrátory (1 seminář).

Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si také vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí, neboť počet účastnických míst na institutu je omezen. Podrobné informace naleznete zde.