Letní škola sociálního podnikání na univerzitě v USA

Fulbrightova komise v České republice hledá účastníky na pětitýdenní Letní školu na téma “sociální podnikání” na univerzitě v USA. Cílem pobytu je evropským studentům ze sociálně znevýhodňujícího prostředí představit americkou kulturu, společnost a zprostředkovat jim zkušenosti s přístupem k občanské společnosti. Programu na University of Tennessee at Chattanooga​ se zúčastní 22 studentů z celého světa ve věku 18 až 25 let. Začátek letní školy je stanoven na červen 2017.

Stipendium pokrývá všechny náklady na pobyt včetně pojištění, letenky a víza do USA.

Žadatel musí být student VŠ nebo VOŠ ve věku 18 až 25 let, se zájmem o dané téma, být schopen se dorozumět anglicky, žadatel musí být bez předešlé zkušenosti s návštěvou USA. Program je určen uchazečům ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, speciálně vyzýváme romské studenty a studentky a žadatele z řad menšin. Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2017. Přihlášky a podrobnější informace jsou k dispozici na stránce programu.