Online lekce o americké geografii pro středoškoláky

Naši bývalí asistenti ve výuce angličtiny pro české maturanty od prosince připravují online hodiny na maturitní témata, která se týkají USA. Čeští studenti a jejich učitelé si tak online výuku angličtiny mohou zpestřit o lekce vedené rodilými mluvčími. Do lekcí na téma “U.S. Holidays”, “U.S. History” a “U.S. Literature” se zapojily stovky českých studentů ze všech koutů České republiky. Záznamy všech šesti uplynulých lekcí najdete na našem YouTube kanále (playlist “Live Lessons”). Na březen pro Vás chystáme nové téma – “U.S. Geography.” Online hodiny probíhají živě na platformě ZOOM a přímý přenos vysíláme také na našem Facebooku. Učitelé a studenti, kteří by se rádi hodin zúčastnili aktivně na platformě ZOOM, získají přístup od Kristýny Džmuráňové ().

Středa, 17. března od 15:00 do 16:00 

První lekci o americké geografii povede Elizabeth Ehren, která ve školním roce 2018/2019 vyučovala angličtinu na Gymnáziu T.G. Masaryka Hustopeče. Lizzy na začátku školního roku uspořádala mezi studenty průzkum o tom, jaká témata by do svých hodin měla zařadit a se studenty tak mluvili např. o hudbě, postavení žen, právech menšin v USA a inkluzivním, používání jazyka. Kromě hodin angličtiny Lizzy pomáhala studentům s přípravou na vysokou školu, vedla odpolední kroužek na místní základní škole a anglicky konverzovala se zájemci z řad kolegů. Po návratu do USA Lizzy začala pracovat na univerzitě v Ohiu jako studijní poradkyně. Momentálně se chystá na další studium v oboru “Master of Higher Education.”

Středa, 24. března od 15:00 do 16:00 

Druhou hodinu, zaměřenou na americkou geografii, nabídne Alden Mohacsi, který v uplynulém školním roce učil angličtinu na Gymnáziu a Obchodní škole v Žatci. Alden rád zpívá a hraje na kytaru a hudbu hojně používal i ve svých hodinách angličtiny. Více podrobností Alden prozrazuje v tomto videu. V létě se Alden s kolegou angličtinářem z Žatce zúčastnil dětského tábora jako vedoucí a své dojmy a zážitky zdokumentoval pro náš blog. Momentálně Alden pokračuje ve výuce angličtiny na střední škole v Maďarsku