Online lekce o americkém vzdělávacím systému a aktuálních otázkách

Naši bývalí asistenti ve výuce angličtiny pro české maturanty od prosince připravují online hodiny na maturitní témata, která se týkají USA. Čeští studenti a jejich učitelé si tak online výuku angličtiny mohou zpestřit o lekce vedené rodilými mluvčími. Do lekcí na téma “U.S. Holidays,” “U.S. History,” “U.S. Literature” a “U.S. Geography” se zapojily tisíce českých studentů a učitelů ze všech koutů České republiky. Záznamy osmi uplynulých lekcí najdete na našem YouTube kanále. Nyní pro Vás chystáme nová témata “U.S. Education” a “Current Issues.” Online hodiny probíhají živě na platformě ZOOM a přímý přenos vysíláme také na našem Facebooku. Učitelé a studenti, kteří by se rádi hodin zúčastnili aktivně na platformě ZOOM, získají přístup od Kristýny Džmuráňové ().

AMERICKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM A PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ STUDENTY

Čtvrtek, 22. dubna od 14:00 do 15:00 

Americký vzdělávací systém představí naše kolegyně a bývalá asistentka ve výuce angličtiny na Gymnáziu a Střední pedagogické škole ve Znojmě Mariel Tavakoli. Roční zkušenost se středoškoláky v České republice Mariel inspirovala ke studiu aplikované lingvistiky na univerzitě v Oxfordu. Mariel ve Fulbrightově komisi vede Poradenské centrum EducationUSA, a denně se tak setkává (osobně nebo online) s českými studenty, kteří sní o studiu nebo jiném dobrodružství v USA. Mariel zájemcům pomáhá s výběrem škol, přípravou přihlášky i s kulturní adaptací na nové prostředí. Mariel také vede seminář psaní esejí pro budoucí učitele angličtiny na Karlově univerzitě a nyní psaním esejí v hodinách angličtiny provází také středoškolské učitele na šestitýdenním kurzu pořádaném Fulbrightovou komisí. V online lekci se Mariel zaměří na rozdíly mezi zakončením střední školy v USA a v České republice a na prostředí amerických univerzit. V závěru Mariel zmíní možnosti českých studentů, které láká studium v USA. Pochopitelně bude prostor i na dotazy. Článek o Mariel na blogu.

TÉMATA ROZDĚLUJÍCÍ AMERICKOU SPOLEČNOST – STÁT X FEDERACE 

Čtvrtek, 20. května od 15:00 do 16:00 

Aktuální výzvy USA ve své virtuální lekci představí Marissa Shapiro. Pro porozumění tématům jako např. dostupnost zbraní, zdravotnictví, práva lidí LGBT+ Marissa vysvětlí rozdíly ve správě země na státní a federální úrovni. Marissa v roce 2018/2019 vyučovala angličtinu na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě. Po dokončení ročního pobytu v České republice se Marissa vrátila do USA a pokračovala ve studiu na prestižní Teachers College na Columbia University v New Yorku. Nyní učí na americké střední škole. Po měsících online výuky je konečně zpět se studenty ve třídě.  

Video rozhovor s Marissou o jejím pobytu v ČR najdete na našem YouTube.