Perspectives on Time, Space, and Memories: 25.října

Společný umělecký projekt deseti českých i amerických absoventů našich programů propojuje vzpomínky na místa a čas svázaný s fulbrightovským pobytem každého z nich. Editorka a kurátorka projektu, Šárka Zahálková vytvořila ve vzájemném dialogu se všemi autory kreativní publikaci, která v sobě zahrnuje příspěvky vizuální, fotografické, urbanistické, hudební i literární. Výsledné dílo představí v rámci on-line Czech Fulbright Day 25.října od 20 hod. Další informace o projektu najdete na https://www.fulbright.cz/slavime-30-let/ S ohledem na limitovanou kapacitu doporučujeme včasnou registraci na https://bit.ly/CountryDayRegistration