Pozvání americké instituce pro přihlášky 2021/2022

Snažíme se reagovat na současnou komplikovanou situaci amerických univerzit a maximálně pomoci těm, kteří žádají o naše stipendia na rok 2021/2022. Dočasně jsme zmírnili pravidlo povinného pozvání k datu přihlášky 1.11.2020. V případě, že vám hostitelská instituce nebude moci poslat pozvání do 1.11., stačí ho prozatímně nahradit skenem komunikace. Pro více informací prosím konzultujte s příslušnou programovou koordinátorkou. Tipem, jak pozvání v nejisté době získat, je použití formulace o podmínečném pozvání, pokud to okolnosti pandemie a situace dané univerzity umožní.