Program asistentů ve výuce angličtiny odložen

Vzhledem k aktuální situaci v České republice v tomto školním roce nespustíme Fulbright program asistentů ve výuce angličtiny. Jedním z důvodů je i skutečnost, že vládní stipendisté se nesmí účastnit výuky pouze v on-line prostoru, ale musí být v přímém kontaktu se studenty.

Finalisté vybraní na tento školní rok mohou svůj grantový pobyt o jeden rok odložit a zařadit se do programu ve školním roce 2021/2022. Pevně doufáme, že v následujícím školním roce program proběhne v obvyklém režimu, tedy od září 2021 do června 2022.  Na příští školní rok počítáme se všemi školami, které byly do programu vybrány na tento školní rok. Tyto školy doplní několik zájemců z řad nových škol, kteří podají novou přihlášku do programu asistentů ve výuce angličtiny do konce ledna 2021. 

Informace o novém výběrovém řízení naleznete zde.