Proshek-Fulbright program pro lékaře na 2018/2019 otevřen

Fulbrightova komise spolu s University of Minnesota a Charles Proshek Foundation otevírají stipendijní program na další akademický rok. Uzávěrka programu je 1. února 2018. Stipendium je určeno lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod. Účelem programu je poskytnout příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Uzávěrka přihlášek je 1. února 2018. Více informací najdete na stránce programu.