Střední školy si mohou žádat o americké asistenty

Fulbrightova komise v Praze vybere 30 středních škol ze všech regionů České republiky, na kterých bude v příštím roce pomáhat s výukou angličtiny 30 mladých Američanů, absolventů prestižních amerických univerzit. Asistenti jsou po dobu celého školního roku finančně zajištěni Fulbrightovým stipendiem, a škole tak nevznikají žádné finanční náklady navíc.

Fulbrightův program asistentů ve výuce angličtiny běží již přes deset let. Asistentů bylo zpočátku jen několik, díky podpoře MŠMT však počet v minulém školním roce vzrostl na 20 a v tomto školním roce máme ve městech od Chebu po Třinec celkem 30 asistentů, kteří působí na průmyslových, zdravotnických, zemědělských, obchodních, uměleckých, lesnických školách i gymnáziích.

Pro veliký zájem asistenti zatím působili pouze na školách, které ještě asistenta/asistentku v minulosti neměly, v příštím roce však do výběru zařadíme i školy, které se programu již účastnily, a sice ve školním roce 2014/2015 nebo dříve.

Podrobné informace o programu a o tom, jak se přihlásit do výběrového řízení, najdete na našem webu. Uzávěrka přihlášek pro následující školní rok je 1. února 2018.

Pokud Vás zajímá, jak se bývalým stipendistům v České republice líbilo, můžete se podívat na náš blog.

V případě jakýchkoliv dotazů k programu nebo k přihlášce kontaktujte Fulbrightovu komisi e-mailem na fulbright@fulbright.cz nebo telefonicky 222 718 452.