Ústní kolo výběrového řízení programu Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející

Ústní kolo výběrového řízení programu Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející na rok 2021/2022 se bude konat 19.února 2021. Podrobnosti  budeme dále doplňovat na stránce programu