Ústní výběrová řízení: termíny !

Ústní kola výběrových řízení se budou konat v těchto termínech:

Fulbright -Masaryk pro seniory a postdoky: 4. února 2019.

Fulbright -Masaryk pro doktorandy (junior) : 7.února 2019.

Fulbright Visiting scholars: 21.února 2019.

Všichni pozvaní uchazeči budou vyrozuměni týden před termínem interview.