Webináře ke stipendiím na rok 2023/24

Pro zájemce o naše stipendia pořádáme podzimní sérii webinářů:
Vědci a přednášející (Fulbright Core) 15. září,
Fulbright-Masaryk všechny kategorie 22. září,
Pracujete na přihlášce: otázky a odpovědi 13.října,
Studentská stipendia 20. října,
Hostování amerických stipendistů na českých univerzitách a ústavech AV 14.října.
Uzávěrky se blíží, neváhejte a zaregistrujte se na:
https://bit.ly/webinareFulbright23_24