Zveřejňujeme sociologický výzkum ke 30 letům Komise

Sociologický výzkum 2000 absolventů všech programů české Fulbrightovy komise vedla Lucie Žáčková od podzimu 2020 formou dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů. Na našem webu je nyní ke stažení publikace 30 let akademických výměn: Zpráva z výzkumu absolventů, která výsledky výzkumu shrnuje. Děkujeme všem účastníkům, kteří nám umožnili prozkoumat celou komunitu alumni Fulbrightova programu v ČR.