Fulbright-Masarykovo stipendium (pro neziskový sektor)

Cílem programu je prostřednictvím pobytů zástupců neziskové sféry z České republiky v USA podpořit rozvoj tohoto sektoru u nás, obohatit kontakty mezi českými a americkými organizacemi a pomoci získat znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací v zemi, kde jsou tradičně velmi silné a dobře fungující.

 

Obsah grantu

Stipendium se poskytuje na dobu tří až pěti měsíců s možným začátkem pobytu od začátku září 2018 nebo později podle potřeb uchazeče.

Stipendium pokrývá náklady na živobytí ve výši 2 000 USD měsíčně, příspěvek na zpáteční letenku, zdravotní pojištění a případně také příspěvek na doprovázející rodinné příslušníky.

Základní předpoklady

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:

 • České občanství.
   
 • Trvalý pobyt v České republice.
   
 • Velmi dobrá znalost angličtiny.

Požadavky

 • České občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.
   
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň na úrovni bakaláře).
   
 • Nejméně dvouletá praxe v oblasti neziskového sektoru s předpoklady dalšího profesního růstu.
   
 • Dobré řídící a organizační schopnosti.
   
 • Pozvání americké instituce.
   
 • Kompetence v anglickém jazyce doložená úspěšným složením zkoušky TELP (Test of English Language Proficiency) v den pohovorů, případně platným výsledkem z testu TOEFL (minimálně 80 bodů ve verzi iBT).

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium se podává ve dvou fázích.

K datu uzávěrky vyplníte registrační formulář a zašlete nám svůj strukturovaný životopis na e-mail: semancova@fulbright.cz

Předvýběry proběhnou v době do 25. listopadu 2017. O výsledku budete informováni a budete muset vyplnit on-line přihlášku včetně všech náležitostí do 11.12. 2017.

V druhém kole pak žadatelé podají přihlášku, která je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející, má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Do bodu 3 "Special award name" uveďte, že se hlásíte o Fulbright-Masarykovo stipendium.

Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti:

 • Vlastní projekt (měl by kombinovat výzkumný záměr a praktickou složku, tj. stáž při neziskové organizaci).
   
 • Životopis a seznam případných publikací.
   
 • Pozvání americké instituce (z univerzity nebo neziskové organizace).
   
 • Přehled použité literatury k projektu.
   
 • Tři doporučující dopisy podané jejich pisateli on-line přímo Fulbrightově komisi jako součást elektronické přihlášky. 
   
 • English Language Proficiency v záložce 9 elektronické přihlášky není třeba dokládat; výsledek lze uvést, pokud žadatel někdy v minulosti nějaký test (např. TOEFL) dělal. Jak je uvedeno v Požadavcích (výše), Fulbrightova komise ověřuje znalost jazyka žadatelů interním standardizovaným testem (pokud už podobný test v minulosti žadatel neabsolvoval).
 • Finační prostředky v záložce 10 on-line přihlášky se neprokazují.
   
 • Kopie pasu v záložce 12 elektronické přihlášky je pouze kopií dvoustrany pasu s fotografií žadatele.
 • Letter of support from home institution (záložka 14 on-line přihlášky) požadujeme pouze v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.

Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku, obvykle se pak zobrazí zkresleně.

Rádi poskytneme konzultace týkající se výběru instituce, zpracování přihlášky nebo ostatních vyžadovaných dokumentů.

Uzávěrka

POZOR ! Nově je uzávěrka přihlášek 1. listopadu pro pobyt začínající od září následujícího roku.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole zájemce zasílá návrh projektu -předvýběry proběhnou v době 14-18. listopadu 2016. Konečné výběrové řízení pak bude probíhat 9. ledna 2017. Toto kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise. Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.

Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, relevance zvoucí organizace, publikační a další odborné a občanské aktivity žadatele. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů.