Fulbright-Masarykovo stipendium (pro neziskový sektor)

Cílem programu je prostřednictvím pobytů zástupců neziskové sféry z České republiky v USA podpořit rozvoj tohoto sektoru u nás, obohatit kontakty mezi českými a americkými organizacemi a pomoci získat znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací v zemi, kde jsou tradičně velmi silné a dobře fungující.

 

Obsah grantu

Stipendium se poskytuje na dobu tří až pěti měsíců s možným začátkem pobytu od začátku září 2017 nebo později podle potřeb uchazeče.

Stipendium pokrývá náklady na živobytí ve výši 2 000 USD měsíčně, příspěvek na zpáteční letenku, zdravotní pojištění a případně také příspěvek na doprovázející rodinné příslušníky.

Základní předpoklady

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:

 • České občanství.
   
 • Trvalý pobyt v České republice.
   
 • Velmi dobrá znalost angličtiny.

Požadavky

 • České občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.
   
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň na úrovni bakaláře).
   
 • Nejméně dvouletá praxe v oblasti neziskového sektoru s předpoklady dalšího profesního růstu.
   
 • Dobré řídící a organizační schopnosti.
   
 • Pozvání americké instituce.
   
 • Kompetence v anglickém jazyce doložená úspěšným složením zkoušky TELP (Test of English Language Proficiency) v den pohovorů, případně platným výsledkem z testu TOEFL (minimálně 80 bodů ve verzi iBT).

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium se podává ve dvou fázích.

K datu uávěrky vyplníte registrační formulář a zašlete nám svůj strukturovaný životopis na e-mail: semancova@fulbright.cz

V druhém kole pak žadatelé podají přihlášku, která je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející, má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Do bodu 3 "Special award name" uveďte, že se hlásíte o Fulbright-Masarykovo stipendium.

Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti:

 • Vlastní projekt (měl by kombinovat výzkumný záměr a praktickou složku, tj. stáž při neziskové organizaci).
   
 • Životopis a seznam případných publikací.
   
 • Pozvání americké instituce (z univerzity nebo neziskové organizace).
   
 • Přehled použité literatury k projektu.
   
 • Tři doporučující dopisy podané jejich pisateli on-line přímo Fulbrightově komisi jako součást elektronické přihlášky. 
   
 • English Language Proficiency v záložce 9 elektronické přihlášky není třeba dokládat; výsledek lze uvést, pokud žadatel někdy v minulosti nějaký test (např. TOEFL) dělal. Jak je uvedeno v Požadavcích (výše), Fulbrightova komise ověřuje znalost jazyka žadatelů interním standardizovaným testem (pokud už podobný test v minulosti žadatel neabsolvoval).
 • Finační prostředky v záložce 10 on-line přihlášky se neprokazují.
   
 • Kopie pasu v záložce 12 elektronické přihlášky je pouze kopií dvoustrany pasu s fotografií žadatele.
 • Letter of support from home institution (záložka 14 on-line přihlášky) požadujeme pouze v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.

Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku, obvykle se pak zobrazí zkresleně.

Rádi poskytneme konzultace týkající se výběru instituce, zpracování přihlášky nebo ostatních vyžadovaných dokumentů.

Uzávěrka

POZOR ! Nově je uzávěrka přihlášek 1. listopadu pro pobyt začínající od září následujícího roku.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení odborníkům. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise. Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.

Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, relevance zvoucí organizace, publikační a další odborné a občanské aktivity žadatele. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů.