Naše akce

Graduate Studies in the USA

Přijďte si poslechnout informace o přijímacím řízení do magisterských (a doktorských) programů v USA, jak proces probíhá, o tom, jak se připravit a zajistit včas všechny podklady. Jaké jsou náklady na studium a možnosti získání finanční pomoci. Všichni potenciální uchazeči o studium v USA zváni!

Common Application

Seminář a malé setkání ohledně Common Application. Stránku si představíme a krok po kroku se podíváme, jak na ní fungují všechny sekce. Všichni potenciální uchazeči o studium v USA zváni! Prosíme o registraci na e-mailu: *protected email* Seminář se koná v prostorách poradenského centra Fulbrightovy

Stipendia pro studium v USA

  Americké centrum ve spolupráci s Fulbrightovou komisí a agenturou sport & university vás zvou na bezplatné semináře o možnostech studia a stipendií, včetně sportovních stipendií, na amerických univerzitách. května 2018 od 16.00 / studium a stipendia v USA od 17.30 / sportovní stipendia v USA v Americkém