Fulbright konference o budoucnosti vědecké a vzdělávací spolupráce mezi Evropou a USA

Fulbrightova komise v Praze zahájila konferenci o budoucnosti Fulbrightova programu v Evropě. Ředitelka Fulbrightovy komise v České republice Hana Ripková uvedla, že během čtyřdenní konference ředitelé dalších evropských komisí, zástupci Velvyslanectví USA v Evropě a představitelé Fulbrightova programu z USA diskutují o aktuálních trendech ve vzdělávání, o nutnosti programů pružně reagovat na aktuální dění ve světě i o měnících se potřebách stipendistů, kteří na vědecké a studijní pobyty odjíždí. Hana Ripková zdůraznila, že: “Fulbrightův program má v České republice a v celé Evropě skvělou minulost, je však nutné debatovat o vývoji programu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální potřeby partnerských zemí a USA.”

Vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová v úvodu konference zdůraznila, že: “Fulbrightův program patří k nejlepším příkladům mezinárodní vědecké a vzdělávací spolupráce a absolventi programu na obou stranách Atlantiku po návratu domů obvykle říkají, že dlouhodobý pobyt v USA jim – a často i jejich rodinným příslušníkům – navždy změnil život.” 

Ethan Rosenzweig, náměstek amerického ministra zahraničních věcí USA, zdůraznil, že: “Fulbright a sdílené hodnoty, které společně prosazujeme, jsou základem vztahu USA s Evropou. Jsme si dobře vědomi skutečnosti, že spolehlivá podpora Fulbrighova programu naše vzájemné partnerství posiluje, a v jakékoliv situaci tak společně nalezneme řešení.”