Fulbright Specialist: projekty Ukrajina

Vedle tradičních 5 míst se o Fulbright Specialist mohou ucházet projekty zaměřené na pomoc ukrajinským uprchlíkům a na podporu humanitárních aktivit na Ukrajině. Pobyty se musí odehrávat v České republice, nicméně je možné zvážit i částečnou hybridní podobu a zapojení institucí na Ukrajině. Příkladem může být projekt CEELI, který vloni uspořádal v Praze letní školu pro ukrajinské studenty práv zaměřenou na právní disciplíny spojené s budoucí poválečnou obnovou Ukrajiny.
Pro projekty s tímto zaměřením jsou podmínky pro jejich posouzení stejné jako u regulerních žádostí. Jejich financování je traditional cost share. Prosím postupujte podle instrukcí a s přihláškou pro rok 2023/24, které jsou k dispozici zde