Fulbrightova stipendia

Fulbrightovo stipendium pro komunikaci ve vědě

Fulbrightovo stipendium pro komunikaci ve vědě podporuje 3-5 měsíční pobyty českých vědců a novinářů v USA, aby tam prováděli výzkum a dále se vzdělávali v oboru „Science Communication“.  Program je určen vědeckým pracovníkům a novinářům, kteří se věnují informování o vědě a výzkumu a komunikací vědeckých výsledků.

Doporučujeme předem s námi konzultovat, zda se do programu kvalifikujete.

Obsah grantu

Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do pěti měsíců v příslušném akademickém roce.

 1. Stipendium na životní náklady v závislosti na kategorii a případně i průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy zpracovávané Institute of International Education v New Yorku. Výše příspěvku je přibližně od 2 600 do  3 500 USD na měsíc plus příspěvek na letenku, pojištění a vízum zdarma. Máte-li již vybranou hostitelskou instituci, tak se na nás obraťte a sdělíme Vám přesnější odhad výše stipendia.
 2. Příspěvek na zpáteční letenku
 3. Základní zdravotní pojištění
 4. Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj

Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky. Zdravotní pojištění a dopravu svých rodinných příslušníků hradí stipendisté sami.

Základní předpoklady

 • České občanství
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky

 1. Minimálně ukončené bakalářské studium. Odpovídající praxe, tedy relevantní zkušenost ve vědecké komunikaci.
 2. Pozvání z americké strany. Zvací dopis musí obsahovat data předpokládaného pobytu v USA. Náležitosti pozvání najdete zde
 3. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Naskenovaný dokument vložte do on-line přihlášky pod sekci „additional documents“. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení

Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat až po úplném vyplnění. V sekci Country Information vyberte z nabídky Award information příslušné Communication in Science stipendium. Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku.

 

S případnými problémy s přihlášením do systému obracejte přímo na gro.e1675850643ii@en1675850643ilnop1675850643sf1675850643

Povinné součásti přihlášky

 1. Vlastní výzkumný projekt.
 2. Životopis a seznam publikací. Do CV uveďte odborné aktivity, na základě kterých se pro toto stipendium kvalifikujete. V případě vědců, pokud máte ResearcherID, prosím uveďte ho do svého CV, usnadníte tím práci oponentům projektu i výběrové komisi – děkujeme za jeho sdílení.
 3. Pozvání americké instituce.
 4. Přehled použité literatury k projektu.
 5. Tři doporučující dopisy, a to online přímo jako součást elektronické přihlášky (viz FAQ 5). Doporučení musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky.
 6. Kopie pasu (dvoustrana s fotografií žadatele).
 7. Letter of support from home institution požadujeme v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.
 8. Finanční prostředky na str.10 se neprokazují.
 9. English Language Proficiency na str.9 není třeba dokládat.

Hostitelskou instituci si každý žadatel vybírá sám, ale zde je několik příkladů univerzit a programů, které se tématu věnují: https://scr.uoregon.edu/
(https://scr.uoregon.edu/research-excellence/science-and-technology/, https://scr.uoregon.edu/research-excellence/health-communication/)
https://intranet.broadinstitute.org/node/4959

https://sustcomm.ei.columbia.edu/content/about-initiative, https://jem.utk.edu/sciencecommunication
https://www.bellisario.psu.edu/research/centers/science-communication-program

Uzávěrka

Termín odevzdání přihlášek je 1. února 2023 pro pobyty v následujícím akademickém roce (začátek pobytu je možný od srpna 2023 do května 2024).

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise.

Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.
Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné aktivity žadatele v oblasti zaměření stipendia. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů.

Ústní výběrové řízení bude probíhat pravděpodobně 16.března 2023.

Kontaktujte koordinátorku projektu Andreu Semancovou: zc.th1675850643girbl1675850643uf@av1675850643ocnam1675850643es1675850643

Pobyty jsou v době pandemie podmíněné:
„Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.“


Aktuality

Kontroverzní témata ve třídě – webinář pro učitele

Fulbrightova komise zve středoškolské učitele na webinář o kontroverzních tématech ve výuce. Webinář proběhne ve čtvrtek 23. února od 16. do 17. hodiny na platformě ZOOM. Své poznatky ze studií v několika zemích světa, příklady dobré praxe, ověřené postupy i další zdroje během webináře představí

Máme zavřeno 1. – 4. února

Ve dnech 1.-4. února pořádáme pololetní konferenci mimo Prahu. V kanceláři nás nezastihnete, na emailu velmi omezeně. Budeme se vám zase naplno věnovat od příštího týdne.

Stipendia na rok 2024-5

Fulbrightova stipendia ve všech kategoriích budou na akademický rok 2024-5 vypsána a zveřejněna 31. března 2023. Zároveň budou oznámena data informačních webinářů, na nichž s absolventy programů představujeme požadavky jednotlivých programů, administrativní proces, ale i praktické věci k pobytu v USA. S případnými dotazy a